SVs miljøtroverdighet

SVs Arild Skau antyder at Venstre ikke er til å stole på når det gjelder mudderdumpingen ved Belgen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

Vi kan berolige Skau med at både Fredrikstad, Hvaler og Østfold Venstre har programfestet at vi går i mot dumping av giftige muddermasser ved Belgen. Vi gjør nemlig det vi sier i miljøpolitikken, i motsetning til SV. La oss ta et eksempel:

Statistikk fra SSB viser at antall kollektivbrukere i Fredrikstad og Nedre Glomma har gått ned de siste to årene. Det såkalte miljøpartiet SV har sammen med AP m.fl. styrt utviklingen av kollektivtrafikken fra fylkestinget siden 2007. Disse tallene viser at SV har liten troverdighet når de snakker om miljøsatsing i Fredrikstad eller Østfold.

Det er trist at antallet kollektivbrukere går ned i Fredrikstad, mens det øker nesten overalt ellers i landet. SV og AP skjønner ikke hvor viktig det er å tilby befolkningen i Fredrikstad og Østfold et godt kollektivtilbud, og de har verken vilje eller evne til å satse på gode kollektivløsninger. Det er ikke overraskende at SVs flotte miljøengasjement drukner i AP på fylkesnivå, og jeg frykter nøyaktig det samme vil skje med både SV og Bymiljølista i Fredrikstad etter valget om den rød-grønne siden får flertall. Da er det takk og farvel til miljøpolitikken, akkurat som det har skjedd i regjeringen, og på fylkestinget.

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Helge Eek

Både Fredrikstad og Østfold Venstre står sammen om en massiv satsing på kollektivtrafikk de kommende årene om Venstre får nok støtte på valgdagen. Vi vil enkelt og greit bruke mer penger på å opprette flere 15-minuttsruter, sette krav til nyere og bedre busser, bedre ruteinformasjonen, og bygge flere busstopp og holdeplasser. Østfold og Fredrikstad har en av Norges høyeste andel av korte bilreiser, og store trafikkproblemer. Da burde det være åpenbart at man må satse på kollektivtrafikk. Det har ikke SV og AP gjort de siste fire årene, hvorfor skal de få tillit til å forsøke en gang til?

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder og 3. kandidat Fredrikstad Venstre

Per M. Finnanger Sandsmark
1. kandidat Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**