Vil kjøpe brakker og rive skoler

– Kjøp brakkeby og riv skolene, sier Venstres 2. kandidat Steffen Falkevik. De gamle slitne skolene må vekk, og nye må komme!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Steffen Falkevik på talerstolen under fylkesårsmøtet i MR Venstre

Foto: Gunn Berit Gjerde

– Kjøp brakkeby og riv skolene, sier Venstres 2. kandidat Steffen Falkevik.

Forslaget innebærer å kjøpe en enorm brakkeby som flyttes rundt på skoler, hvis brakkene først plasseres på Hessa, så rives gamle Hessa skole, og bygges opp igjen på nytt. Når Hessa skole står ferdig flyttes brakkene til Skarbøvika, og prosessen gjentas til alle skoler har tilfredstillende arbeids- og innemiljø.

Bakgrunnen er at mange skoler, er for små i forhold til dagens og fremtidens elever, det gjør at nødløsninger settes i verk og at en får alt for store klasser, som gjør at læreren ikke kan ta seg tid til den enkelte elev.

– Dette kan bli tidstyv nr. 1, og barna er de som blir skadelidende, det kan ikke jeg akseptere, sier Steffen Falkevik.

Noen skoler er de siste årene blitt rehabilitert med varierende effekt. Kolvikbakken ungdomsskole har gått gjennom flere trinn, og det ble innstallert et nytt ventilasjonsanlegg, men pr. i dag plages elever og lærere med dårlig inneklima, noen blir til og med dårlig av det. De skolene som ikke holder tilfredstillende kvalitet skal rives!

– Skolen er et sted for kunnskapsfostring, da må alt være fiks ferdig og mer enn tilfredstillende slik at kunnskapsfostringen kan skje, sier Falkevik.

Runni ungdomskole

Foto: Sesselja Bigseth

Modellen er tatt fra Trondheim som gjennomførte dette for flere år siden med stor suksess, flere undersøkelser dokumenterer at rehabilitering har en svært begrenset effekt, mens nybygging har langt bedre effekt.

– Så må ikke vi politikere sovne i timen igjen, og la vedlikeholdsetterslepet bli så stort som det er blitt lover Steffen Falkevik.

Denne modellen vil gi splitter nye skoler i Ålesund, i ettertid kan vi leie ut brakkene til omkringliggende kommuner som ønsker å gjøre det samme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**