Vit hva du stemmer på

De siste ukene har det vært fokus på de ulike partienes kampsaker i media, brosjyremateriell og debatter. I løpet av neste fireårsperiode vil det dukke opp mange problemstillinger og saker som ikke har vært debattert og diskutert i valgkampen. Dette er også viktig å ta i betraktning når du skal gjøre ditt valg på mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Nora Pernille D. Bruun-Lie

Venstre har en tydelig ideologi som gir deg som velger en forutsigbarhet i hvordan vi kommer til å forholde oss til de ulike temaene som måtte dukke opp.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. For oss er mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. Vi legger særlig vekt på fire politiske hovedområder: Skole, miljø, småbedrifter og velferd.

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Liberal politikk er et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

Med denne friheten følger også ansvar. Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det. Venstre vil ha ekstra oppmerksomhet overfor mennesker med omfattende omsorgsbehov og som ikke evner å tale egen sak.

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. En miljøvennlig framtid handler om et bedre klima for oss og våre barn. Derfor er miljø- og klimapolitikk viktig for Venstre.

Venstres visjon

Venstre ser det som en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle.

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i gode argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. I et innovasjonssamfunn må vi legge forholdene til rette for et mangfold av forsøk og initiativ. Dermed åpner vi også mange veier til verdiskaping.

Venstre er en forkjemper for lokaldemokratiet. Vi har tro på at de beste beslutningene tas så nær som mulig der beslutningen skal iverksettes. Noe av staten, mer i kommunestyret men mest av enkeltmennesket selv.

Derfor vil Horten Venstre i kommende periode jobbe for et grønt verdiskapende kunnskapssamfunn hvor enkeltmennesket skal ha innflytelse over sin egen hverdag. Vi vil ha et tolerant samfunn som verdsetter ulikheter og som tar godt vare og dem som trenger det mest.

Stem Venstre.

Nora Pernille D. Bruun-Lie
3.kandidat, Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**