7 grunner til å velge Venstre mandag 12. september

Det er nå du skal bestemme deg. Her har vi oppsummert 7 grunner til at du bør velge Venstre i Frogn 12.september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Terje Johansen

Terje Johansen

Line Stokholm

Line Stokholm

Erik Lundeby

Erik Lundeby

Anne-Lisbeth Simonsen

Anne-Lisbeth Simonsen

Nicolay Corneliussen

Nicolay Corneliussen

Gjermund Stormoen

Gjermund Stormoen

Anne Wold

Anne Wold

Ole Knardahl og Martin Furru Vold

Ole Knardahl og Martin Furru Vold

Stine Dyste Bjelland

Stine Dyste Bjelland

Ivar Ruud Eide

Ivar Ruud Eide

 Elin Godager Aasen

Elin Godager Aasen

1. Du kan stole på Venstre i saker om markavern og miljø.
I kommende periode står kampen om Kolstad, Oppegårdstjernet, Knardahl og andre områder der interessenter har foreslått massiv utbygging. Venstre mener vi må først må beslutte hvilke områder som skal vernes (en varig markagrense), så får bruken av andre arealer skje innen disse rammene.

2. Ingen partier er tydeligere på at boligbyggingen må begrenses.
På 20 år har folketallet i Frogn økt med over 40%. Rask boligvekst betyr massive feltutbygginger – monsterutbygging – som skaper ubalanse i tjenestetilbudet og tærer på verdifulle bynære markaområder. Venstre vil ikke ha mer enn 50 nye boliger i året – med nesten 500 boliger i boligprogrammet betyr det at det ikke er rom for nye større prosjekter på minst 10 år.

3. Venstre har en konsekvent holdning til at Drøbak skal være Frogns hjerte.
Du vil at byen skal utvikle seg i små skritt som tar vare på Drøbaks egenart og holder byrommet og sjøsiden åpen for næring, kultur og allmenn ferdsel. Når Lehmannsbrygga kommer opp som klagesak til politisk behandling etter valget trenger du et sterkt Venstre. Det er også vår holdning til hvor tyngdepunktet i kommunen bør ligge som gjør at vi mener et badeland hører hjemme på Seiersten.

4. Du har sett gjennom fire år at Venstre prioriterer skolen.
Skolen har vært skjermet når kommunen har spart penger. Vi vil ha skoler ungene kan gå til fra der de bor, og vi vil redusere byråkratiet og utvikle støttefunksjoner slik at rektor og lærerne kan konsentrere seg om elevenes læring. Vi vil at Frognskolen skal være blant de beste i landet, faglig og sosialt.

5. Du vet at Venstre har et særlig blikk for de små bedriftenes interesser.
Vi vil ikke ha massive lagerbygg i marka, men satse på turisme, handel, kunnskapsbedrifter og jordbruksrelatert næring. Vi vil ha et stort tilbud av næringsarealer i sentrum fordi det skaper liv og holder leieprisene nede. Frilansinfo.no ga Venstre best karakter av alle partier i en vurdering av program og politisk aktivitet 5.9.2011.

6. Du vet at Venstre er et liberalt parti.
Vi legger vekt på det enkelte menneskes behov, og mener en viktig oppgave for det offentlige er å støtte opp om den enkeltes frihet. Derfor vil vi satse på forebyggende arbeid blant unge og tiltak som gjør det trygt for eldre å bo hjemme så lenge de vil. Samtidig respekterer vi at folk har ulike syn, ulike behov og ulike ønsker, og vil unngå inngrep som begrenser handlefrihet der det ikke tjener vesentlige samfunnsinteresser. Venstre legger stor vekt på åpenhet og folkestyre.

7. Venstre verdsetter den frivillige innsats i kultur, idrett og organisasjoner.
Vi vil fortsatt holde kommunale lokaler åpne vederlagsfritt, og vi vil at kommunen skal bidra mer til frivillige tiltak.

Venstre stiller til valg i 2011 med vårt beste lag noensinne. Venstres liste representerer variert erfaring både politisk og yrkesmessig. Vi har best aldersmessig spredning av alle partiene i Frogn – vår gjennomsnittsalder på 49,5 år tilsvarer gjennomsnittet av den valgbare befolkning i kommunen, i motsetning til alle andre partier som har et eldre tyngdepunkt. På Venstrelisten har du førstegangsvelgere, småbarnsforeldre, Oslopendlere, spreke pensjonister og folk med tung erfaring fra privat og offentlig sektor. Vi lover å bidra med stort engasjement, gode ideer, kreativitet, kompetanse og ansvarlighet.

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**