Det handler om å leve- ikke bare eksistere

– Praktiske ting er ikke nok, tror vi. Hvis folk skal leve, ikke bare bo, er det behov for noe mer, skriver Kjersti Almåsvold. Les hele innlegget til vår fungerende leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Misforstå oss ikke, vi tror det er bra at alle hjelpetrengende får lov til å være hjemme så mye og så lenge som mulig. Vi er usikker på om det alltid er slik, at hjemmet er den beste plassen å være på. Institusjon er noe mange forbinder med noe negativt. Helt sikkert med rette. Men, det finnes også mange eksempler på det motsatte.

Det er viktig at folk får den hjelpen de har behov for. I de fleste tilfeller handler det om praktiske, nødvendige ting i hverdagen, som vask, medisinsk hjelp og mat. Basisting for å få livet til å fungere. Dette burde det i dagens samfunn være enkelt å løse. Beklageligvis vet vi at det ikke er alltid er tilfellet og det aller viktigste er selvfølgelig å sørge for at dette fungerer.

Praktiske ting er ikke nok, tror vi. Hvis folk skal leve, ikke bare bo, er det behov for noe mer. Som mennesker er vi ikke skapt for å være alene. Vår trivsel og utvikling henger sammen med muligheten for å være endel av et sosialt fellesskap. Uten dette fellesskapet forsvinner vi som menneske, litt etter litt.

Det som bekymrer oss i Eidsvoll Venstre , i tillegg til om folk får god praktisk hjelp, er om alle hjelpetrengende får ta del i og oppleve fellesskap og nærhet med andre mennesker, på en sånn måte at de kan kjenne at de lever, ikke bare eksisterer.

Vi ønsker at menneskelige kvaliteter og verdier knyttet til vårt indre, skal ha like stor oppmerksomhet som det praktiske. Vi ønsker at brukerne skal bli sett for det mennesket de er og gis støtte og hjelp til å være endel av et fellesskap. Ordninger som BPA — personlige assistenter, er et eksempel på hvordan vi kan sørge for at hjelpetrengende ikke bare får et verdig praktisk liv, men også et liv som føles innholdsrikt til tross for helsemessige og funksjonsmessige begrensninger. Bofelleskap i ulike former et annet. Vi har ikke alle svarene, men vi ønsker, sammen med pleietrengende, pårørende, helsepersonell, frivillige lag og foreninger, finne løsninger som gjør at verdighet for pleietrengende ikke bare handler om praktiske ting i hverdagen. Vi ønsker å gi mennesker muligheten til å leve – ikke bare eksistere.

Kjersti Almåsvold, fung. leder Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**