Miljø krever vilje

Vi har lenge vært klar over hvilke konsekvenser våre klimagassutslipp fører til. FNs klimapanel har lagt fram en undersøkelse som tilsier at over 500 millioner mennesker må flykte fra sine hjem, dersom vi ikke gjør noe drastisk for å kutte klimagassutslippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Adrian Salihu

Foto: ukjent

Dette er ikke noe overraskende. Selv om vi alle er klare over konsekvensene det fører til for både miljøet og de fattige i verden har det norske klimagassutslippet aldri vært høyere enn i dag. Dette skjer fordi mange politikere ikke har vært villige til å prioritere miljø. Unge Venstre mener at dersom vi vil få ned klimagassutslippene må vi prioritere miljø også når det koster penger.

Viljen til å ta ansvar for miljøet er noe av det som skiller de norske partiene mest. Da Venstre satt i regjering bygde vi ut vindmølleparker i hele landet, var strenge med oljeselskapene da de fikk nye letekonsesjoner og sa nei til forurensende gasskraftverk. Dette er prioritering av miljø i praksis.

Jeg savner det store miljøtiltaket i Larvik kommune. Hvordan skal vi bli en miljøvennlig kommune? Det første som hver og enkel kan ta del i er å bruke kollektivtilbudet. Er det så vanskelig å la bilen stå, og ta bussen til jobben hver dag? Men virkeligheten er at det ikke frister å vente 20 minutter kanskje en halv time på bussen. Er du maksimalt uheldig kan du belage deg på å vente i en time på bussen. Nei, da begynner jeg å forstå hvorfor så mange velger å kjøre i stedet for å ta bussen.

En fremtidig plan for Larvik burde være å bygge en slags "bybane" eller som det så fint heter i Oslo, trikk. Dette er et prosjekt som vil koste penger, men det vil gi et mye bredere og bedre kollektivt tilbud i Larvik og samtidig være miljøvennlig. Det viser seg også at trikken er 10-20 % mer attraktiv enn for eksempel buss. Jeg vil gjenta meg selv ved at når det gjelder miljøet, så er det ikke der vi skal spare på kronene. Vi må bli flinkere til å bruke kollektivtransport, men jeg som ungdom har selv erfart hvor mye enklere det er å be om å bli hentet etter besøk hos venner. "Nei, mamma, det går ikke noe buss!" har vel du også sikkert hørt. Bussene i Larvik må kjøre oftere og både ungdom og voksne må få et bredere kollektivt tilbud, spesielt i helgene.

Jeg valgte Unge Venstre fordi Unge Venstre og Venstre gang på gang viser at de virkelig mener noe når de sier at de bryr seg om miljøet. Dette gjør meg stolt. Jeg er overbevist om at det som skal til for at vi som nasjon og lokalsamfunn skal ta steget inn i fremtiden og leve miljøvennlig, bør følge Venstres ideer. Flere enn meg burde få snusen for Venstres politikk. Godt valg!

Adrian Salihu
Larvik Unge Venstre, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**