Valget er ditt!

På mandag er det du som bestemmer hvordan Notodden skal styres de neste 4 årene.
Din stemme vil få betydning for hvordan kommunen skal møte sine innbyggere, sitt næringsliv og investorer som ønsker å satse i Notodden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Torgeir Fossli Ordførerkandidat

Torgeir Fossli Ordførerkandidat

Det er valget ditt som avgjør om innholdet i skolen skal få være det viktigste eller om det er viktigere at vi skal beholde alle 11 skolene.

Venstre vil endre skolestrukturen for å få større bredde i det faglige og sosiale miljøet. Vi mener dette er til beste både for våre barn og for våre lærere.

Venstre vil ha en JA-kommune som ser løsninger isteden for problemer. Som yter god service og som tilbyr praktiske løsninger for folk og næring.

Venstre vil gjøre Notodden mer attraktiv for at flere skal velge å bo her og dermed sikre kommunen flere inntekter.
Inntekter som igjen skal brukes til å gi en bedre skole og en verdig eldreomsorg.

Venstre vil ikke la Notodden tape penger på samhandlingsreformen eller andre statlige pålegg og reformer.

Dersom du er enig med oss i dette, så er det Venstre du må gi din stemme på mandag.

Gjennom samarbeide med de andre borgerlige partiene vil Venstre sikre flertall for de viktigste sakene i Notodden:
en bærekraftig økonomi hvor man ikke bruker mer penger enn man har
en verdig eldreomsorg
en bedre skole og nødvendig strukturendring

Venstre har de siste årene vist at vi kan sette dagsorden og få gjennomslag for våre saker gjennom hardt arbeide. Vi har vist at vi ikke bøyer av i vanskelige saker.
Du kan stole på Venstre!

Notodden har fantastiske muligheter — Venstre vil gjøre noe med dem!

Valget er ditt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**