Venstre sier ja, de andre sier tja til Opera- og kulturhus

-Vil velgerne være trygge på at bystyret har politikere som vil realisere Opera- og kulturhuset, så stem Venstre!
Dette sier Ragnhild Helseth, ordførerkandidat for Kristiansund Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


For Kristiansund Venstre er Opera- og kulturhuset hovedsaken. Derfor sender vi ut følgende melding:

Venstre sier ja, de andre sier tja til Opera- og kulturhus

Ragnhild Helseth

Foto: Frida Strømme

Venstre går til valg på at Opera- og kulturhuset skal realiseres.

Arbeidet med forprosjekt viser et robust bygg som vil bli en motor for Kristiansund og regionen. Venstre har vært sentral i fremdriften. Kultur og næring er fremtidig verdiskaping for Nordmøre.

Vi har i hele inneværende periode vist troverdighet ved å være en pådriver for kultur. Gjennom deltagelse i plangruppa for Opera-og kulturhus og i arbeidet med kulturplan, har vi vist vilje og evne til en bred kultursatsing med oppmerksomhet mot innhold, organisering og anlegg. Det vil Venstre fortsette med i kommende periode.

Økonomi er utfordringen i øyeblikket. Kontroll på pengebruken er en forutsetning for realisering av Venstre sin visjon om et nytt Opera- og kulturhus med plass for et moderne bibliotek, ungdomssenter og høyskole.

Bibliotek som institusjon har generelt fått sin renessanse som møteplass for kunnskap og flerkulturelt samkvem. Det vil Venstre videreutvikle.
En egen avdeling av en fremtidig felles høgskole for Møre og Romsdal er et viktig mål for kompetanseoppbygging i Kristiansund. Opera- og kulturhuset vil kunne tilby lokaler og kompetanse til en ytterligere satsing på nye fagområder knyttet til musikk og scenekunst.

Realisering av Opera- og kulturhuset med vekt på kultur og næring er av samme strategiske betydning som opprettelsen av Oljeutvalget var for 41 år siden da grunnlaget for oljebyen Kristiansund ble lagt.
Kultur og reiseliv er ett av de fortrinn som Kristiansund nå kan velge å satse på. Opera- og kulturhuset må realiseres.

De andre partiene sier et tja, hvis og om. Venstre sier ja!

Vil velgerne være trygge på at bystyret har politikere som vil realisere Opera- og kulturhuset, så stem Venstre!

Ragnhild Helseth
Ordførerkandidat
Kristiansund Venstre

Flyer opera- og kulturhus lavoppl

Foto: Frida Strømme foto/ Kyrre Alvær grafikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**