Åpnet vindparken på Høg-Jæren

Venstres nestleder Helge Solum Larsen var en av flere som klippet snoren for den nye Høg-Jæren Energipark lørdag ettermiddag. -Vi kan utvikle et grønt batteri her lokalt med kombinasjon mellom vind og vannkraft i denne regionen. Det kan bli et gjennombrudd for den fornybare energien, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum larsen stavanger rogaland

Foto: 2020park, Tone Eldøy

Grønt batteri er en modell for å bruke vannkraftverk til å "balansere" den økende produksjonen av vindkraft i Nordsjøen: pøse norsk vannkraft ut på nettet i Nord-Europa når det er vindstille — og så bruke overskudd av billig vindkraft på tidspunkt med lav kraftetterspørsel til å pumpe vann opp i de norske dammene igjen.
Hjertet i slike kraftverk er en turbin som i det ene øyeblikket kan brukes som pumpe, og i det neste øyeblikket reverseres og brukes til å produsere strøm.
-For at dette utrolig viktige prosjektet skal lykkes må vi sikre gode overføringslinjer til utlandet, sier Solum Larsen. For øyblikket har ikke Ap/SV/Sp regjeringen noen politikk for å gjennomføre dette. Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) går tvert om inn for å holde igjen på bygging av kabler til utlandet.

vindmølle høg-jæren jæren fornybar energi miljø

Foto: Rogaland Venstre

Etter detaljprosjektering består Høg-Jæren Energipark nå av 32 x 2,3 MW vindmøller
som gir en total installert effekt på 73,6 MW. Den foreliggende utbyggingsløsningen
utnytter vindressursene på Høg-Jæren svært godt og vil produsere om lag 232 GWh. Dette tilsvarer nærmere 3300 brukstimer og er veldig bra i vindkraftsammenheng.

Høg-Jæren Energipark mottok i 2009 Enova-støtte for prosjektet på 511,6 millioner kroner som tilsvarer om lag 19 øre/kWh. Det første spadestikket ble tatt den 7. april 2010 og det arbeides nå for fullt med å realisere prosjektet. Høg-Jæren Energipark kan forsyne om lag 12 000 husholdninger med ren, fornybar strøm.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**