Fylkestingsplass for Hanne Nora Nilssen?

Alstahaug Venstres 1.kandidat, Hanne Nora Nilssen, stiller også til valg til Fylkestinget. Hun står på 3.plass på fylkeslisten, og har dermed store sjanser for å komme inn på Fylkestinget. Hadde målingene vært som den siste undersøkelsen viser, ville Nilssen hatt plass i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi vil oppfordre alle på Helgeland til å stemme Nilssen inn på tinget. Nilssen har engasjert seg både i Samferdselsspørsmål og politiberedskap på Helgeland. I tillegg er Nilssen opptatt av å bevare sykehusene i regionen.

Med den utviklingen som Helgeland som region nå står overfor, mener Alstahaug Venstre det er viktig at Helgeland er representert på Fylkestinget. Det er viktig at politikere fra regionen selv er talerør for befolkningen her, og at det er politikere fra Helgeland som er med på å styre politikken for regionen. Så vår oppfordring vil derfor være:

Stem Hanne Nora inn på Fylkestinget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**