Hurdal Venstres valgprogram 2011 – 2015

Samarbeid for utvikling! Hurdal Venstre opplever at den siste kommunestyreperioden har vært preget av svært godt samarbeid på tvers av politiske skillelinjer. Dette er en arbeidsform vi ønsker å bygge videre på i neste periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

En skjønn bygd å bo i

En skjønn bygd å bo i
Foto: Thor Kristen Lange

Hurdal Venstre vil:
• Arbeide for å gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne.
• Bidra til å skape et lokalsamfunn basert på respekt, livskvalitet og ansvar.
• Fortsatt fokus på innholdet i skolen og bidra til å skape en god samhandling mellom foreldre og skole.
•Gi startlån til alle unge i etableringsfasen som fyller vilkårene for disse lånene.
• Arbeide med å finne en egnet lokalisering for ATV bane.
• Stimulere tiltak som forebygger helseproblemer og reduserer omsorgsbehovet.
• Bygge flere omsorgsboliger.
• I samarbeid med Ruter vil vi delfinansiere prøveprosjekter for bedre kommunikasjon ut av bygda.
• Sikre alle tilgangen til Hurdalsjøen.
• Legge vekt på miljøhensyn og bærekraftig utvikling.
• Jobbe for at vi kan få tilbake en lokal miljøstasjon i bygda.

Her finner du hele programmet (pdf).

Se også:

Hurdal Venstres liste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**