Kvalitet i skolen

LESERINNLEGG, Rykkel og Espeland (V): Skoledebatten handler om mer enn bare midler til vedlikehold av bygg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Så langt i årets valgkamp har mye av skoledebatten vært fokusert på tall, penger og bygging og vedlikehold av skoler. Vi i Venstre erkjenner at dette er viktige momenter, særlig fordi de siste tolv årene med Frp/Høyre ved roret har sørget for et stort etterslep hva gjelder nødvendig vedlikehold av skolebygg i kommunen. I Hegglandsdalen sliter elever ved krinsskolen med hodepine og andre plager på grunn av dårlig inneklima, mens maling flasser av veggene i klasserommene på Os Ungdomsskole.

Men samtidig er det viktig å huske på at skoledebatten handler om mer enn bare midler til vedlikehold av bygg. På de nasjonale prøvene ligger Os på 298. plass blant kommunene i Norge. Karaktersnittet ligger under tre i både norsk, engelsk og matematikk, kjernefagene som utgjør selve stammen i norsk grunnskole. Dette er langt fra akseptabelt. Vi i Venstre mener det skyldes et manglende fokus på kvalitet i skolen fra politikerne sin side.

I en undersøkelse foretatt av Undervisningsforbundet sier ni av ti lærere at et økende byråkrati i skolen fører til at elevene får dårligere undervisning. Lærerne må bruke mye tid på møtevirksomhet og rapporteringsarbeid, og får mindre tid til å planlegge god og tilpasset undervisning for elevene.

Rammevilkårene for lærerne styres i stor grad i hver enkelt kommune. Vi mener de må få mer tid til å fokusere på elevene og deres faglige utvikling. I Venstre har vi derfor som mål å kutte unødig papirarbeid og slik forenkle lærernes hverdag. Det er på tide at lærerne får konsentrere seg om å formidle kunnskap og kompetanse til sine elever, fremfor å sitte begravd i byråkrati.

Lærerne skal ha tid og rom til å legge opp gode, kreative undervisningsopplegg, med oppfølging av hver enkelt elev. Da er det også viktig at klassene ikke er for store. På Os Ungdomsskole er det gjerne to kontaktlærere på hver klasse, men i klasseromssituasjoner er det ofte én lærer som har ansvar for 28 elever. Da blir det vanskelig med individuell oppfølging.

Vi må ha en lærertetthet i kommunen som gjør at hver enkelt elev kan møtes på sitt nivå og få relevante tilbakemeldinger. I Os-skolen i dag er byråkratinivået for høyt og lærertettheten for lav. Dette vil vi i Venstre gjøre noe med. Os er på ingen måte blant de dårligste kommunene i Norge på skole; vi har dyktige lærere som brenner for det de gjør. Da er det viktig med politikere som brenner for å føre en skolepolitikk som får ut det beste i både lærere og elever. Det gjør vi i Venstre.

Jon Sivert Rykkel
Ordførerkandidat, Os Venstre

Tommy Espeland
Listekandidat, Os Venstre

Kvalitet i skolen

Foto: Tore Rykkel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**