Takk for innsatsen. Nå tar vi innspurten!

VENSTRE I MEDVIND: Venstre ser ut til å gjøre et svært godt valg, landet rundt. Men det er likevel vanskelig å spå noen endelige resultater. Venstre gjør det ofte meget skarpt på oppløpssiden. Vi håper dette er resultatet denne gangen også. Det er faktisk god grunn til å tro det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Hver eneste ste mme teller! Godt valg! sier leder av Risør Venstre Jan Einar Henrikse

Hver eneste ste mme teller! Godt valg! sier leder av Risør Venstre Jan Einar Henrikse
Foto: Runar Nes

GODE TILBAKEMELDINGER: I Risør har vi fått svært mange gode tilbakemeldinger på vår valgkamp. Det er vi glade for, og vi tror det vil slå ut på valgdagene i dag og i morgen.

DRISTIG MÅLSETTING:
Risør Venstre gjorde et svært godt valg i 2007, og det er derfor en dristig målsetting å matche dette valgresultatet. Vårt første mål er å beholde posisjonen. Det er vanskelig, blant annet fordi det er naturlig at et parti som sitter i førersetet i en krevende periode opplever kritikk og slitasje. Vi har måttet tåle mye. Men det holder vi ut!

VILL VEKST: Husk at ved forrige valg fikk Venstre 13,8 prosent av stemmene (+8% fra 2003) og vi doblet antall medlemmer i kommunestyret — fra to til fire — og ble tredje største parti i Risør. Det er imponerende.

 Litt av et lag som stiller opp for deg - stem Venstre og Godt valg!

Litt av et lag som stiller opp for deg – stem Venstre og Godt valg!
Foto: Risør Venstre/Runar Nes

VENSTRE ER NØKKELEN: Skal Risør beholde et borgerlig styre, er vi avhengige av at Venstre gjør et godt valg. Realistisk sett er det en forutsetning at vi beholder posisjonen fra i dag. Skulle vi øke tilslutningen, som faktisk kan være mulig, vil det gi en svært spennende situasjon i Risør. Det vil bli lagt merke til — også nasjonalt. Det er få steder og byer i Norge som kan skilte med et slikt sterkt Venstrelag. Venstre har flere ordførere i Norge, og disse er blant de mest anerkjente i landet — og som i denne valgkampen er blitt løftet frem på den nasjonale valgkamparenaen. Det er vi stolte av!

 Dag Jørgen Hveem kan bli en av Norges beste Venstreordførere - Gi din stemme til Venstre

Dag Jørgen Hveem kan bli en av Norges beste Venstreordførere – Gi din stemme til Venstre
Foto: Risør Venstre

VÅR NYE VENSTREORDFØRER?: Dag Jørgen Hveem kan bli Norges neste Venstreordfører. Vi vet at han vil stille seg i rekken blant de meget dyktige ordførerne våre. Ja, vi er overbeviste om at vi har den aller sterkeste ordførerkandidaten i Risør på svært mange år, og som vil bidra til å gi byen et stort og viktig løft.

PERSONLIG VALGKAMP: Den offisielle valgkampen er over, men vi kan hver for oss fortsette samtalene med venner og familie. I første rekke for å få dem til å bruke stemmen, dernest å forklare hvorfor det er så uendelig viktig med et sterkt Venstre i Risør.

1000 NYE STEMMER?:Hver eneste ste mme teller! Her er en illustrasjon: Av Risørs 5436 stemmeberettigende i 2007, benyttet 3421 personer stemmeretten. Det vil si 62,9 prosent. I år vil vi trolig se et langt bedre fremmøte. Vi vet samtidig at det i år er svært mange som ikke har bestemt seg før de aller siste dagene. Det kan godt tenkes at så mange som 1000 nye stemmesedler ville ligge i urnene under opptellingen ved årets valg! Resultatet av valget finner vi trolig blant disse — og blant alle dem som nå tviler seg frem til et valg.

Derfor er kampen ennå ikke over. Start siste spurt!

Vennlig hilsen
Jan Einar Henriksen
leder i Risør Venstre og varaordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**