Venstre er det aller sikreste partiet du kan stemme på

Dette er min overbevisning: Venstre er det aller sikreste partiet du kan stemme på om du virkelig vil det beste for alle innbyggerne i Bærum. Særlig for dem av oss som lett faller utenfor. For dem som ikke har en sterk interessegruppe i ryggen. For alle dem som føler seg maktesløse, uten sosial tilhørighet, glemt, forbigått eller rett og slett føler seg usynlig. Det gjelder ikke minst eldre. Mange eldre kan føler seg både hjelpeløse, maktesløse, alene og utenfor. Noen er kanskje for stolte til å be om – eller søke om – den hjelpen de har behov for og rett til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Birger Vikøren

Foto: Bærum Venstre

Venstre bryr seg om hvordan bedre livsbetingelsene for funksjonsfriske så vel som for dem som av en eller annen grunn sliter med midlertidig eller varig svekket funksjonsevne. Det gjelder barn i barnehage og skole så vel som ungdom og voksne. Venstre bryr seg om dem. Vi vil arbeide for at alle skal kunne føle seg som likeverdige, funksjonsdyktige medborgere. Når vi ser oppslag i media om at nær 300000 av våre landsmenn sliter så mye med å forstå skriftlig norsk at de faller utenfor det normale arbeidslivet, er det en sak som angår oss. Mange av de 300000 befinner seg også her i Bærum.

Venstre er kjent for å ha et stort og bankende hjerte for våre medmennesker. Partiet setter menneskeverdet høyt og tror på den enkeltes iboende kraft – også til og kunne mestre svekket funksjonsevne.

Bærum har en overflod av ressurssterke borgere. Du er kanskje en av dem. Vi i Venstre inviterer deg til, enten sammen med oss og/eller i andre fora, å bidra til at Bærum utmerker seg med en praktiserende form for nestekjærlighet som syns.

Bjørnstjerne Bjørnson formulerte denne kraften på en fortreffelig måte:

"Alt som lever er underlagt
kjærlighetens gjenskapermakt
– bliver den bare prøvet!"

Venstre bygger på et slikt menneskesyn.

Dette er noe av det jeg ville ha kjempet for i valgkampen for Venstre om jeg hadde kunnet ta aktiv del i kampanjen. Dessverre gjør helsesituasjonen at jeg må ta andre hensyn.

Lykke til med valget det gode Venstre-arbeidet!

Birger M. Vikøren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**