Venstres åpne Mandal

Venstre går til valg med et løfte om å vitalisere lokaldemokratiet i Mandal.

Alt for ofte ser vi at innbyggerne kommer for sent inn i beslutningsprosessene, gjerne etter at det er gått prinsipp i sakene. Alt for ofte ser vi at debatten først starter når vedtakene er gjort, når gravemaskinene begynner å grave eller når motorsagene stilner etter utført jobb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rådhuset i Mandal - Skrivergården fra 1766

Vi vil ha slutt på at politikere og offentlig ansatte kan leve sitt eget liv bak rådhusets murvegger, eller i innelukkede styrerom. Dette gjør vi fordi vi tror at kvaliteten på beslutningene som fattes blir bedre dersom flere vil bli hørt.

I Mandal har vi ofte opplevd at borgerne får for sen informasjon om blant annet reguleringsplaner. Dette skaper gjerne storm på slutten av behandlingsprosessen.

Din stemme til Venstre er derfor en stemme for at du skal kunne påvirke demokratiet vårt, og for at du skal få mye bedre mulighet til å sette deg inn i hva som skjer.

•Venstre vil gå inn for at både video og lyd-opptak fra alle offentlige møter i kommunen overføres direkte på Internett, i tillegg til lokalradioens sendinger. Dette bør lagres for ettertiden på kommunens nettsider, slik at de som ikke har anledning til å følge møtene direkte kan sette seg inn i sakene og se og høre hva som ble sagt i ettertid. Skikkelig overføring vil også medføre at varamedlemmer, partimedlemmer og innbyggere for øvrig, kan følge de lange møtene fra stua eller kjøkkenhagen. Tiltaket vil ikke koste nevneverdige ressurser, men vil være et viktig bidrag til større deltakelse i lokaldemokratiet. Dette vil sikre både innsyn og økt interesse for politikk i kommunen vår.

•Venstre vil gå inn for at selskaper som kommunen selv er eneeier i, ikke organiseres som aksjeselskaper. Dette reduserer åpenhet og innsyn i selskapenes besluttende organer.

•Venstre vil gå inn for at alle sakspapirer gjøres mye bedre tilgjengelig på Internett. I tillegg til store og tunge pdf-filer, bør alle saker legges ut i egne søkbare oppslag på Internett.

•Venstre vil gå inn for at språket i offentlige dokumenter og sakspapirer blir mye mindre byråkratisk og mye mer forståelig for innbyggerne våre.

•Venstre lover at våre folkevalgte skal være åpne og utadrettede om saker som vi vet er kontroversielle. Vi skal ikke vente med å diskutere ting som angår kommunen og innbyggerne våre til etter at journalisten er gått hjem.
Tvert imot.

Stein Inge Dahn

Stein Inge Dahn

Ordførerkandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**