Hva stemmer du nå, KrF `er?

Tidlig på nyåret 2011, ble det klart på KrF sitt årsmøte i Lunner, at en ikke ville klare å stille ny liste til kommunevalget i september, skriver Mette Kilstad i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


KrF har i den siste fireårsperioden hatt to representert i kommunestyre i Lunner. Det har vært Thomas Jacoben og Mette Kilstad. Thomas Jacobsen valgte i løpet av høsten å gå over til partiet Høyre. Styret i KrF prøvde å finne nye kandidater til å stå på en liste til kommunevalget, men dette lykkes altså ikke.

For ikke å miste muligheten til en ny periode i kommunestyret, valgte også KrF sin gjenværende representant Mette Kilstad, å gå over til partiet Venstre.

Personlig må jeg si, at jeg synes det er svært synd for demokratiet og for mangfoldet i politikken, at vi ikke kan opprettholde en bredde av partier. Sentrumspolitikk blir det mindre av når KrF er borte som parti. Derfor – engasjer deg ta ansvar! Politiske meninger krever innsats også i praksis.
Når så KrF ikke finnes som et reelt valg til kommunestyret i Lunner, Gran og Jevnaker, vil jeg allikevel anmode alle KrF `ere om å bruke sin stemme. Heldigvis er det slik, at du i et kommunevalg stemmer like mye på person som på parti.

Som tidligere KrF-velger har det vært viktig for meg å finne et parti hvor jeg kunne finne igjen mange av de verdiene som KrF står for. Jeg opplever å finne mye av dette i Venstre.
Venstre setter enkeltmenneskets frihet høyt, men peker på at denne friheten er en frihet under ansvar til fellesskapets beste.

Vi har alle ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner står det i Venstre sitt prinsipprogram. Dette stemmer bl.a. godt med KrF sin familiepolitikk og miljøpolitikk.
Venstre forplikter seg på å fremme livskvalitet og menneskelig vekst, fordi alle er likeverdige — men ingen er like. Dette stemmer også godt med KrF sitt menneskesyn og deres satsing på eldreomsorg, innvandringspolitikk, skole, helse o.l.

Dessuten mener jeg at Venstre sin politikk samstemmer godt med KrF sin – skolepolitikk, skattepolitikk, satsing på småbedrifter, frivillig arbeid, kultur, kirke og menighetsliv.

Masse flott kristent frivillig arbeid utføres på Hadeland. Vi har mange og flotte kirker som treger å bli tatt vare på. Dessuten har vi forpliktet oss på å ha et Pillegrimssenter på Hadeland, noe vi kan være stolte av. Mitt kristne menneskesyn og verdier, opplever jeg blir godt ivaretatt gjennom partiet Venstre.

Jeg utfordrer med dette alle KrF `ere til å gå til valg. Stem på verdiene som du ser ligger nært opptil KrF sitt program. For deg i Lunner og på Hadeland — som mener du er en KrF – stem og stem gjerne Venstre!

Mette Kilstad
Vestres 3. kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**