Venstre brenner for gründerne!

Hvis Eidsvoll næringsforening trenger allierte for å skape et bedre klima for bedriftsetableringer i Eidsvoll er det bare å komme til Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Jo Atle Kopperud kommer med et viktig innspill i EUB på selve valgdagen, idag. Næringspolitikken står i fokus; næringslivets kår i Eidsvoll. Venstre brenner for at flere bedrifter skal etablere seg i Eidsvoll. Vi har listekandidater som er sterkt engasjert i å skape gode vekstvilkår for næringsdrivende i vår kommune. I vårt program har vi et eget, omfattende kapittel om hvordan vi vil utvikle Eidsvoll kommune.

I vårt program har vi skrevet om rammevilkår for småbedrifter: “Venstre vil sørge for at de små bedriftene, som ofte verken har tid eller ressurser til å påvirke kommunale rammevilkår, også blir hørt, gjennom åpne dialogmøter eller på andre måter. Vi ønsker å teste forslag til regelverk på mange bedrifter og bruke responsen til å forenkle og forbedre før det blir vedtatt.” Det finnes en rekke andre punkter i dette kapittelet, som Eidsvoll Næringsforening burde se nærmere på.

Det er riktig at utviklingen i Sørbygda har gått litt over stokk og stein, uten hverken planer eller rammer. Samtidig har det skjedd et viktig løft i Sundet. Som kommunesentrum fremstår Sundet idag som penere og mer attraktivt enn på mange år. Likevel er Sundet nærmest dødt etter at butikkene stenger dørene om ettermiddagen.

Problemet er ganske riktig at det er blitt viktigere å tenke “sin” del av kommunen, enn å glede seg over det positive som skjer. Derfor trengs mer glede, mer positivitet – og større samhold! Ikke minst trengs det en holdningsendring fra kommunens politikere. La oss tenke løsninger – ikke problemer! En kommune som skal leve trenger næringsliv!

Hvis Eidsvoll næringsforening trenger allierte for å skape et bedre klima for bedriftsetableringer i Eidsvoll er det bare å komme til Venstre!

Knut Bakkehaug, 1.kandidat Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**