Fantastisk Venstrevalg!

Dagen etter valgdagen foreligger resultatene, Venstre går frem 2.2%, og fra 3 til 4 representanter. Også på fylkestinget går vi frem, og Kirsti Dale er inne som 4. person!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

De 3 første kandidatene

Foto: Arild Mæhle Waksvik

Det ble altså et veldig godt resultat for Venstre i Ålesund og i fylket, og i øyeblikket er vi inne med 4 representanter med god margin i kommunestyret. Det ble altså fremgang for Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet, og tilbakegang for resten. Det lover godt for liberal og borgerlig politikk!

Gunn Berit Gjerde

Foto: nn

På fylkestinget økte vi også gruppen fra 3 til 4. I tillegg forhandlet vi også til oss fylkesvaraordføreren, og den nye fylkesvaraordføreren heter Gunn Berit Gjerde!

Vi gjorde det også bra i andre kommuner, i Eid fikk vi over 43%(!), og i Molde over 13% og Frøydis Austigaard er ny varaordfører.

Vi takker for din tillit!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**