Godt Venstrevalg

Risør Venstre er fortsatt det 3. største partiet i Risør med 13,3 % (479) av de avgitte stemmene ved årets kommunevalg. Venstre beholder 4 representanter i Risør bystyre og det er vi meget godt fornøyd med. I inneværende periode har Venstre tatt ansvar, vist lederskap, evert gode resultat og da er det spesielt hyggelig at vi fikk en økning i antall stemmer i forhold til forrige valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem gleder seg over et positivt valgresultat for Risør Venstre og bretter opp ermene for å ta fatt på den viktige jobben for Venstre i opposisjon til AP og Rødt i kommende periode.

Dag Jørgen Hveem gleder seg over et positivt valgresultat for Risør Venstre og bretter opp ermene for å ta fatt på den viktige jobben for Venstre i opposisjon til AP og Rødt i kommende periode.
Foto: Runar Nes

Desverre glapp det 6. mandat til Høyre på oppløpet med det resultatat vi får et knallrødt flertall bestående av AP og Rødt i tospann den kommende bystyreperioden slik bl.a. Willy Thorsen fryktet ville skje.

Venstres gruppe tar konsekvensen av valgresultatet og går dermed over fra å være i posisjon til opposisjon i kommende bystyreperiode. Risør Venstre lover imidlertid alle velgerne som la en Venstrestemme i valgurnen ved årets kommunevalg at vi skal følge opp Venstres program for perioden 2011-15 ved aktivt å fremme forslag i såvel budsjett- som saksbehandling gjennom hele perioden.

Risør Venstres nye bystyregruppe har variert og god kompetanse innen Venstres viktige fokusområder og det er viktig at våre velgere aktivt bidrar til at deres nye ombudsmenn/kvinner får innspill og bistand til å løse Risør Venstres valgprogram på en best mulig måte i kommende periode.

Venstres nye bystyregruppen er: Dag Jørgen Hveem, Maria Aspesæter, Willy Thorsen og Stian Lund med Tore Skarvang, Steinar Gundersen og Kittel Gjernes som vararepresentanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**