Kommunevalget 2011: 9,7% til Venstre i Ås

Det er det beste valgresultatet for Venstre i Ås siden 1971.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Foreløpig opptelling viser at Venstre i Ås har gjort det beste valget på veldig mange år. Med 9,7 % oppslutning er vi nå 4. største parti i Ås. Denne posisjonen skal vi bruke til å få gjennomslag for mest mulig venstrepolitikk sier Jorunn Nakken, Venstres ordførerkandidat i Ås.

Vi er større enn Sp og SV, og mangler 63 stemmer på å være større enn FrP.
I går kveld drømte vi om å kunne få inn fire kommunestyrerepresentanter, . Mandatberegningen viser at vi var 62 stemmer unna det siste mandatet, mens FrP kun var 14 stemmer unna å miste sitt 4.mandat.

Det blir Jorunn Nakken, Olav Østerås og Inger Skjervold Rosenfeldt som representerer Ås Venstre i kommunestyret i Ås de neste fire åra. Hvem som blir vararepresentanter er p.t ennå ikke klart.

I Akershus har Venstre samlet sett fått 6,2% oppslutning. Det er litt lavere enn i 2007, men vi beholder våre 3 mandater i fyklestinget. Det betyr at Solveig Schytz er valgt inn i fylkestinget.

Valgresultatene i Ås er som følger:

Arbeiderpartiet: 2 422 stemmer /10 mandater
Høyre: 1 985 stemmer/ 8 mandater
Senterpartiet 735 stsemmer/ 3 mandater
Sosialistisk Venstreparti: 719 stemmer/ 3 mandater
Fremskrittspartiet: 831 stemmer/ 4 mandater
Kristelig Folkeparti: 312 stemmer/ 1 mandater
Venstre: 769 stemmer /3 mandater
MDG: 189 stemmer/ 1 mandat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**