Vi du delta i Venstres politiske team?

Dag Jørgen Hveem, Maria Aspesæter, Stian Lund og Willy Thorsen utgjør Risør Venstres nye team i bystyret frem til neste kommunevalg i 2015. I tillegg kommer våre øvrige 21 listekandidater, medlemmer, sympatisører og ikke minst de 479 velgere, som ga sin stemme til Risør Venstre ved kommunevalget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Venstre lover å fremme mye god Venstrepolitikk i kommende bystyreperiode.

Risør Venstre lover å fremme mye god Venstrepolitikk i kommende bystyreperiode.
Foto: Runar Nes

Summen av dette utgjør en formidabel drivkraft som vi i Risør Venstre vil ta med oss når vi nå starter arbeidet frem mot neste kommunevalg, sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen. De siste fire årene har Risør Venstre bygget en vel fungerende politisk organisasjon med mange nye medlemmer, åpne medlemsmøter, styremøter, årsmøter og åpne dialogmøter hvor publikum innviteres til å delta i Venstres politiske verksted fremover.

Venstre vil fortsette ordningen med åpne kafémøter hvor publikum inviteres til aktiv deltakelse slik at det blir en best mulig dialog mellom innbyggerne og våre politikere/medlemmer fremover og vi håper på bred deltakelse i den forbindelse.

Innerst inne håper jeg at det rundt om i Risør sitter ungdommer som ser hvilket fantastisk program Venstre har, og som ønsker å etablere et lag av Unge Venstre – det hadde virkelig vært noe å jobbe med de kommende årene sier Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**