Mandals neste ordfører?

Mandals velgere har talt. Venstre har fått fordoblet sin representasjon i bystyret. Denne oppslutningen skal vi bruke til å påvirke politikken i Mandal i retning av mer satsing på kunnskap i skolene, bedre kollektivtransport, bedre bymiljø, mer klimavennlige løsninger og bedre forhold for gründere og næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Men samtidig erkjenner Venstre at vi foreløpig er et lite parti, med de 2 bystyreplassene som velgerne har gitt oss blant de 35 i bystyret.

Rådhuset i Mandal - Skrivergården fra 1766

Riktignok er vi på vippen i forhold til tunge konstellasjoner til høyre og til venstre for oss, men vi mener at det vil være demokratisk feil å utnytte dette til å presse oss inn i roller som ikke står i forhold til det velgergrunnlaget vi har bak oss. Derfor er undertegnede med bakgrunn i valgresultatet ikke lenger ordførerkandidat i Mandal.

Alf Godtfred Møll og Tore Askildsen er de to alternativene som nå står frem til å kunne bli ordfører etter valget. Møll har vært en populær ordfører de siste fire årene. Han har ofte utvist politiske holdninger som Venstre absolutt kan stille seg bak. Men det er ikke til å komme forbi at han representerer et parti som i veldig mange saker står lengst vekk fra Venstres politikk. Bak seg har han nå en bystyregruppe hvor det er flere som ofte har gått høyt ut på banen med en politikk som Venstre er dypt uenig i. Her er det oppsiktsvekkende få kvinner, noe som vil kunne påvirke politikken til et ordførerparti i feil retning. Dette vil også sende gammeldagse signaler ut fra byen vår.

Tore Askildsen har signalisert at han ønsker å bli ordfører med støtte fra partiene på sosialistisk side. Askildsen er en kompetent og moderat borgerlig politiker med fire års erfaring som varaordfører. Dersom han blir valgt, vil det bli mye større rom for politikk i bystyret, enn hva tilfellet ville vært med en ordfører basert på Halshaugsamarbeidet. Da vil sakene ikke være avgjort på forhånd i lukkede rom. Da vil lokaldemokratiet i Mandal bli vitalisert, og innbyggerne vil få mye større mulighet til å påvirke politikken gjennom åpne og mer spennende prosesser.

Venstres Johan Sverdrup sørget for en viktig demokratisk reform i Norge da han fikk innført parlamentarismen under slagordet "All makt i denne sal". Det er følgelig ikke bare realpolitiske årsaker til at Mandal Venstre nå signaliserer støtte til Askildsen. Vi tror at en slik løsning vil gi Venstre bedre rom for å få gjennomslag for viktige løsninger i forhold til skolene, miljøet, næringslivet og velferden i byen vår.

Stein Inge Dahn
Ingvild Wetrhus Thorsvik

I tillegg er vår holdning også begrunnet i Venstres politikk om å vitalisere lokaldemokratiet i Mandal.

Dette er utgangspunktet for de forhandlingene som Venstre nå vil gå inn i.

Stein Inge Dahn og Ingvild Wetrhus Thorsvik

Påtroppende bystyrerepresentanter for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**