Viktig bevis mot Retterås’ hukommelse

Før valget i 2007 startet Eidsvoll Venstre både VG-blogg og Facebook-gruppe med tittelen “Venstre inn i Eidsvoll kommunestyre!”
Også etter valget ble VG-bloggen oppdatert, blant annet med nedenstående bloggpost publisert 30.desember 2007. Den finner du fortsatt på nettet om du søker. Der står det sort på hvitt hva som skjedde i forbindelse med budsjettbehandlingen i det nye kommunestyret etter valget i 2007. Konklusjonen blir at Bygdelistas John Retterås husket feil da han i et innlegg i EUB på valgdagen 12.september påstod at styringskoalisjonen ikke trengte hjelp fra opposisjonen til å få vedtatt kommunens budsjett for 2008. Her får du bloggposten med lenke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


[eksternlink#http://27052.vgb.no/2007/12/30/inn-fra-kulden-avgjorde-budsjettet/]


Inn fra kulden — avgjorde budsjettet

Venstre har vært utenfor Eidsvoll kommunestyre i 12 år. I september kom vi inn, fikk 2.varamannsplass til formannskapet (og har allerede møtt).

I desember skulle kommunens budsjett for 2008 vedtas. Det nye flertallet, Ap, SV, SP og Bygdelisten klarte ikke å bli enige — og SV laget sitt eget budsjettforslag, finansiert med eiendomsskatt.

Nettopp eiendomsskatt kan ha medvirket til at SV mistet 2/3 av sin gruppe ved valget i høst. Ingen andre partier er enige med SV om å innføre eiendomsskatt, så hvorfor partiet forsøkte seg med et politisk harakiri av denne karakter er ikke godt å si.

Dette gav Venstre, Pensjonistpartiet og KrF muligheten til å påvirke budsjettet, og danne flertall. Problemet var at budsjettforslaget til flertallet av flertallet ikke var kjent før kommunestyremøtet. Dermed var det ikke lett å komme med gode innspill/endringsforslag.
Det ble likevel slik at vi fikk gjennomslag for 100 000 kr ekstra til SFO, for å få gjeninnført en fleksibel ordning. I tillegg ble rådmannens forslag til kutt i barnevernet fjernet (dette utgjorde 200 000 kr).

Det var ikke store endringer, men når enigheten kom i selve det avgjørende kommunestyremøtet kunne man kanskje ikke ventet mer.
I eftertid ser Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug at man i tillegg burde forsøkt å redusere kuttet til barnehavesektoren, samt å redusere kuttet til hjemmesykepleien.

Forøvrig kan vi opplyse at resten av opposisjonen gjorde følgende:

FrP meldte seg helt ut av debatten, ved ikke å fremme noen tallforslag til budsjettet overhodet, men 11 verbale forslag. FrPs gruppeleder Kjersti Almåsvold Mo mente at kommunen kunne effektivisere/rasjonalisere 15 — 28%. Men altså uten å synliggjøre hvordan.

Høyre brukte det som vanligvis er sosialistenes metode: Sette opp utgiftssiden (ønskelisten) først, og så øke anslaget for skatteinntekter. I tillegg skulle de selge Søndre Samfund, og hadde prisen klar: 5 mill kr.

Til tross for at Venstres representant debuterte som folkevalgt ved årets valg, er han lite imponert over prosessen rundt vedtak av budsjett for 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**