Den nye kommunestyregruppen

Geir Helge Sandsmark, Mona Johnsen og Roar Günther Andersen er Venstres representanter i kommunestyret etter at Venstre gjorde et rekordvalg, er byens 4. største parti og fikk 5,9 % av stemmene. Velgerne har også valgt byens yngste varaliste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Representanter

 Venstres nye kommunestyregruppe.

Venstres nye kommunestyregruppe.
Foto: Esteban Reyes

1. Geir Helge Sandsmark (f. 1960), forsker.
Geir Helge har leder av Halden Venstre, er fylkesleder i Østfold Venstre og var partiets ordførerkandidat til valget. I sist periode var han med i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk.

2. Mona Johnsen (f. 1968), adjunkt og fagleder.
Mona er leder av Halden Venstre, har vært aktiv i Dysleksiforeningen lokalt, regionalt og nasjonalt, og arbeider til daglig som lærer ved Prestebakke skole. Hun er særlig opptatt av skolepolitikk.

3. Roar Günther Andersen (f. 1943), pensjonist.
Roar har vært medlem av kommunestyret og gruppeleder for Halden Venstre fra 1995. Han har også ledet havnestyret og kontrollutvalget, samt vært medlem av hovedutvalg for teknisk drift.

Vara

1. Per Magnus Finnanger Sandsmark (f. 1989), kulturarbeider.
Per Magnus har i perioden 2007-2011 vært medlem av Hovedutvalg for kultur og idrett. Denne perioden er han gruppeleder for Venstres fylkestingsgruppe.

2. Truls Breda (f. 1959), teolog og personalsjef.
Truls er ny i Haldenpolitikken. Han har bakgrunn fra kirken, it-bransjen og jobber nå i fengselet.

3. Sohrab Darisiro (f. 1985), student.
Sohrab er ny som politiker. Han er student ved Høgskolen i Østfold.

4. Tone Skråning (f. 1966), personalleder.
Tone var medlem av kommunestyret i perioden 2007-2011. Nå har hun etter eget ønske trukket seg tilbake og er klar som vara i kommunestyret.

5. Harald Johann Løchen (f. 1993), elev.
Harald er aktiv i Unge Venstre og korpsbevegelsen. Han er ny som politiker.

6. Ingeborg Marie Østby Laukvik (f. 1988), student.
Ingeborg har bakgrunn fra studentpolitikk og internasjonale organisasjoner. Hun er ny som lokalpolitiker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**