Store endringer i Risør politikken fra 1999 til 2011

Valgresultatene for de siste fire kommunevalgene (fra 1999-2011) viser store endringer i Risørs politiske andedam. SV og PP er borte fra den politiske arenaen, mens det nye VP ikke nådde frem i denne omgang og SP har en nedgang på hele 21,3 %.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Venstre har stabelisert seg på mellom 13 og 14 % ved de siste kommunevalgene

Risør Venstre har stabelisert seg på mellom 13 og 14 % ved de siste kommunevalgene
Foto: Jan Einar Henriksen

Ved kommunevalget i 1999 var SP større enn AP. I 2003 var AP og Høyre jevnstore, mens AP de to påfølgende valgene har hatt markant framgang.

Risør Venstre har også hatt en markant fremgang, og har de siste to valgene stabelisert seg på mellom 13 og 14 % hvilket er et meget godt resultat, og et fint utgangspunkt når partiet nå starter arbeidet frem mot neste kommunevalg.

Valgresultatene for kommunevalgene i perioden 1999 – 2003 – 2007 og 2011 (viser kun de partiene som fikk bystyrerepresentanter i 2011):
Arbeiderpartiet: 23,5 – 22,5 – 26,4 – 37,3
Høyre: 14,6 – 22,5 – 17,7 – 19,2
Venstre: 7,4 – 5,7 – 13,8 – 13,3
Rødt: 11,6 – 10,6 – 13,7 – 12,3
Fremskrittspartiet: 6,8 – 7,8 – 11,8 – 7,2
Kristelig Folkeparti: 12,3 – 10,3 – 8,2 – 6,8
Senterpartiet: 23,9 – 15,8 – 4,6 – 2,6

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**