Medlemsmøte Risør Venstre

Risør Venstre inviterer til åpent medlemsmøte på kommunehuset mandag 26. september 2011 kl 1730. Tema blir evaluering av valgkampanje 2011, fordeling av politiske posisjoner i ulike råd og utvalg, frivillighet og forholdet til lag og foreniinger mm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Risør Venstre

Foto: Risør Venstre/Runar Nes

Risør Venstre har i lang tid jobet aktivt med å bygge organisasjonen, medlemstallet har økt med 1/3 det siste året, og det er god deltakelse på lagets medlemsmøter, som holdes alle mandager forut for bystyrets møter.

Bli med du også!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**