Valget: Tapere og vinnere i Eidsvoll

De fire partiene som har styrt Eidsvoll siste periode gikk litt tilbake ved valget, men vant et nytt mandat; AP, SV, SP og EDB fikk 50,2% av stemmene, en tilbakegang på 0,2%. Av de fire er hele tre blant valgets tapere. SV og SP mistet en tredjedel av sine velgere, mens Bygdelisten tapte hele to tredjedeler av velgerne. AP på sin side øket sin oppslutning med nesten like mye som de tre andre gikk tilbake; de tre tapte tilsammen 11,7% mens Ap øket med 11,6. Koalisjonen har 19 mandater i det nye kommunestyret, mot 18 i forrige periode. Fordelingen dem imellom er AP 13 (+ 4), SP 3 (- 1), SV 2 (-) og EDB 1 (- 2).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fire av de fem partiene i forrige periodes opposisjon er fortsatt representert i kommunestyret. Pensjonistpartiet mistet sitt ene mandat. De fire gjenværende har en samlet oppslutning på 47,3% – mot 45,1 for de fire ved valget i 2007. Altså en klar fremgang. Hvis vi inkluderer PP har opposisjonen fått 49,1% mot 48,4% i 2007.

Høyre og Venstre er valgets vinnere, mens FrP og KrF gikk tilbake. Høyre og Venstre øket tilsammen med 8%, mens FrP og KrF tapte 5,9%. De fire gjenværende opposisjonspartiene har altså tilsammen gått frem med 2,1%. Det er Pensjonistpartiets tilbakegang og tap av sitt mandat som gjør at opposisjonen står svakere tilbake efter valget enn før – ihvertfall i kommunestyret.

La oss for moro skyld se litt på hva partiene sa før valget. Ap og SV gikk til valg på fortsatt rødgrønt styre (naturligvis). Disse to fikk 40,6% av stemmene. Like klare for et skifte var Høyre, FrP og Venstre. Disse tre fikk 43,6% av stemmene. Altså har flere velgere i Eidsvoll stemt for et skifte, enn det motsatte. Problemet er jo at SP, KrF og Bygdelisten ikke gav noen klare signaler. Disse tre fikk 13,3% av stemmene.

SP signaliserte at de ønsket å beholde ordførervervet. Men de sa ikke hvem de ville samarbeide med for å få det til. Et ønske om å beholde ordføreren er altså intet signal om hvem som skal styre. De tre partiene som ikke gav noe klart signal gikk tilbake med 6,2%.

De tre partiene som ønsker et skifte er større (13,6)enn de to som ikke gjør det (40,6). De tre som før valget ikke gav noe klart signal om skifte eller ei, mistet hver tredje velger.

Oppsummert: Flertallskoalisjonen har gått litt tilbake og opposisjonen klart frem i oppslutning, men koalisjonen har likevel styrket seg i kommunestyret (med et mandat).

Med andre ord: Velgernes stemmegivning i Eidsvoll kan ikke tas til inntekt for at dagens koalisjon skal fortsette, men heller ikke i noen særlig grad for det motsatte.

Det er Per Aage Pleym Christensen har tolket tallenes tale ved valget i Eidsvoll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**