Venstre sikret seg verv

Venstre har sikret sin posisjon i fylkespolitikken. – Da valgresultatet var klart så vi at vi hadde en utfordring, sier Rogaland Venstres fylkesleder Iselin Nybø. -Det var nesten 9000 Rogalendinger som brukte Venstres stemmeseddel til fylkesvalget. Vi kunne likevel risikert å stå uten viktige verv til å utøve Venstrepolitikk. Det var viktig at vi gjorde en jobb som sikret Venstres velgere innflytelse, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Iselin Nybø, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Allerede morgenen etter valget ble det klart at Høyre, Frp og KrF var bestemt på å videreføre samarbeidet de har hatt de to siste årene. Disse partiene presenterte sitt forhandlingsresultat og en politisk samarbeidserklæring onsdag ettermiddag.
—Venstre ytret håp om at det skulle bli mulig å etablere et samarbeid mellom sentrumspartiene og Høyre, sier Nybø. Denne konstellasjonen ville hatt flertall i det nye fylkestinget.

Venstre valgte i timene etter valget, å undertegne en avtale om å stå sammen med Pensjonistpartiet som har en representant i det nye tinget. Det ga en matematisk brøk som sikret et grunnlag for de to partiene til et minimum av posisjoner.

De øvrige opposisjonspartiene Ap og Sp ba om møte for å diskutere øvrig fordeling. Det kom imidlertid tilbud til Venstre og PP om en teknisk tilleggsavtale i konstitueringen med flertallspartiene. Venstre tok da straks kontakt med Ap og Sp for å gjøre det klart at et slikt tilbud var kommet. —Det var viktig for oss å gjøre det klart at vi måtte sikre oss selv i situasjonen som hadde oppstått, sier Nybø. -Det var samtidig klart at vi ikke ville gå inn i noen form for avtale som forpliktet oss politisk. Valgresultatet gjør det nødvendig å kunne stå fritt, men vi skal selvsagt være et konstruktivt opposisjonsparti, sier Nybø.

Avtalen gir Venstre mulighet til å være representert de viktigste fylkeskommunale styrene. Partiet får også gjennom denne avtalen vervet som nestleder i Utvalg for Regional og kultur. Venstre får etter dette faste representanter i utvalgene for Utdanning, Samferdsel, og som nevnt Regional og kultur. Venstre får også plass i fylkesutvalget.

Forslag til denne konstitueringen ble lagt fram for den nye fylkestingsgruppen i Venstre, mandag kveld der den fikk enstemmig tilslutning, sier Nybø.
Den nye fylkestingsgruppen valgte for øvrig Helge Solum Larsen til gruppeleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**