Skien Venstre etter kommunevalget 2011

Velgerne delte byen i to og bystyret i to. Venstre kom i en vippeposisjon hvor medlemmenes råd i medlemsmøte 19.09.2011 viste flertall for å arbeide videre sammen med venstresiden i Skien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Signy Gjærum

Signy Gjærum

Jeg var tydelig på min preferanse, velg borgerlig side. Og jeg har følge av mange. Men ikke av mange nok. Både flertallet i medlemsmøtet og flertallet i bystyregruppa valgte rødt. Det er realiteten. Jeg retter meg etter det. Så nå skal jeg jobbe for tydelig og sosial-liberal Venstrepolitikk i de utvalg og råd hvor Venstre får posisjoner.

Jeg er glad for at det var et stort mindretall blant våre medlemmer som var klare for å følge Dørums veianvisning; kommer man i en valgsituasjon og tilbudet fra borgerlig side er godt og godt nok, velg borgerlig. Og tilbudet fra borgerlig side var godt, det var gjennomarbeidet og de tre partiene var lydhøre for våre ønsker underveis. Jeg ser det fortsatt slik at det rette veivalget for Skien Venstre og Skien ville vært å velge borgerlig retning, en kursendring ifht dagens. Derfor var jeg ikke tvil. Men de andre i forhandlingsutvalget var ikke overbevist om det. Og dette flertallet valgte rød side.

Jeg er politiker. Jeg vet at får man flertallet mot seg har man tapt saken, må rette seg etter flertallet og arbeide videre for å få gjennomslag ved ny korsvei. Så jeg er slått, men jeg er ikke slagen.

I samarbeidet med AP er følgende overordnede punkter viktig for meg;

Kommunen skal kjennetegnes av klar rollefordeling mellom politikk og administrasjon
Vi skal uavbrutt arbeide for gjennomslag for Venstres kjernesaker og programposter og føre regnskap med hva vi tar initiativ til og får gjennomslag for, slik at vi kan framlegge dette til hvert årsmøte i valgperioden
Vi skal beholde formannskapsmodellen og videreutvikle et sterkt lokalt folkestyre
God økonomistyring er overordnet for å skape handlingsrom for
framtidsrettet politikk og kommunens driftsutgifter skal tilpasses inntektene
All kommunal drift skal ha som fremste mål å utvikle tjenestetilbudet innen vedtatte økonomiske rammer, i takt med samfunnsutviklingen og slik at kommunens innbyggere opplever kvalitet i tjenestene
Kommunen skal oppleves som samarbeidsvillig, åpen og transparent, ansvarlig og fleksibel.
Kommunen skal ikke drifte og heller ikke eie tiltak og tilbud som kan løses likeverdig og tilfredsstillende av frivillige og private aktører
Administrativ og politisk detaljstyring skal reduseres. Det skal styres i stort og ikke i detaljer slik det er en økende tendens til å gjøre

Posisjoner

Begge sider gav oss i praksis lik uttelling i posisjoner. Venstre skal beflitte seg på å involvere flest mulig varamedlemmer og listekandidater til disse verv.
Hva gjelder ordførerposisjon; Venstre har 3 repr i bystyret. Det er helt åpenbart at intet tilsier at vi skal sitte i ordførerstolen. Om den så ble tilbudt oss, skal vi takke nei av hensyn til og i respekt for hva byens velgere samlet har sagt

Signy Gjærum
Venstremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**