Velkommen til gruppe- og styremøte

Det blir gruppe- og styremøte 26. september kl. 19.30, Posthuset, Hovtun på Klokkarstua. Møtet er åpent for medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


INNKALLING
TIL GRUPPE- OG STYREMØTE I HURUM VENSTRE
MANDAG 26. SEPT. 2011 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset, Hovtun på Klokkarstua

SAKSLISTE
Sak 38/11 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 39/11 Referatsaker

Sak 40/11 Økonomioversikt ved kasserar Jack Engen Nygård

Sak 41/11 Valgkamp — evaluering

Sak 42/11
Valgresultat og forhandlingar. Verv og posisjonar. Valg av gruppeleder.

Sak 43/11 Politikk: Etablering av politisk plattform mellom samarbeidspartia

Sak 43/11 Eventuelt

Sjølv om dette er eit gruppe- og styremøte, så er alle medlemmer velkomne — møtet er opent.

Den nye kommunestyregruppa består av: Gunn-Torill Homme Mathisen, Geir Stave. Vara: Bjørn Lindvig (1. vara), Merete Haug (2. vara), Finn Dale Iversen (3. vara), Marianne Arctander (4. vara), Mari Myhrene (5. vara)

Filtvet, 20.09.11

Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**