Svar til politisk redaktør i KV

Arvid kommenterer KVs vurderinger av valgresultatet vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Takk for kommentarene, Fivelstad

Som venstrevelger leste jeg med interesse Jon Fivelstads kommentarer til valgresultatet i KV lørdag. Undertegnede deler flere av vurderingene hans når det gjelder Venstre, men noen av dem stemmer ikke helt etter mitt syn.

Europrissaken
Jeg har sterkere tro enn Fivelstad på at Europrissaken har kostet Venstre velgere. Og det er direkte feil å si at også andre partier sto opp imot utbyggingen på Sluppan uten at disse merket velgernes vrede. Nei, de merket ikke velgernes vrede nettopp fordi de snudde underveis. I Formannskapet ble det nei, men da de ulike partier hadde fått kjeft på byn for vedtaket sitt der, snudde alle unntatt Venstre da saken ble behandlet i Kommunestyret. Det var for øvrig i denne perioden KV ansatte tøysegutten Rolf Palmstrøm som politisk kommentator, der han lot svepen svinge fritt og vilt, – i særlig grad over varaordføreren og Venstre.
En nærværende, tidligere Varden-journalist kommenterte for øvrig avstemmingsresultatet i Kommunestyret på denne måten: Bare én sto opp for sentrum! I rettferdighetens navn var det to: Trine Jørgensen og varaordføreren, de eneste som forholdt seg til vedtatte reguleringsplaner. De store partiene var mer populistiske, Fivelstad, enn Venstre i denne saken, og det har de tydeligvis fått kreditt for, men reguleringsplanene fulgte de ikke.


Miljø

Synes det er tankevekkende det Fivelstad sier om Venstres fokus på miljø: Vi har fokusert for mye på miljø, snakket over hodet på folk, og miljøvinklingen har vært framme i alle lokalpolitiske saker. Dersom det han sier er en vanlig oppfatning i lokalsamfunnet, har både Venstre og lokalsamfunnet en utfordring. Fra mitt ståsted registrerer jeg at miljø ikke har vært sak i lokalpolitikken ved dette valget i det hele tatt, unntatt fra Venstre, og da kan det nok oppfattes som utidig mas.
Og det er vel gjennomgående på landsbasis også: det har tradisjonelt vært lite fokus på miljø ved kommunevalg i Norge. Denne trenden må endres, og jeg håper virkelig at Kragerø Venstre fortsatt holder fokus på dette området, og dersom miljøpolitikk ennå ikke taler til folks hverdag i Kragerø slik Fivelstad trolig har helt rett i, så er jeg slett ikke sikker på at det bare er Venstre som må bære ansvaret for dette. Det harseleres fortsatt friskt på høyt lokalpolitisk nivå med ålegras, sykling, bilfritt sentrum, tomgangskjøring, for å nevne noe, det stigmatiseres og latterliggjøres. Noen ganger i lokale miljøspørsmål virker det for undertegnede som det er et omvendt proporsjonalt forhold mellom miljø — og klimakunnskap på den ene siden og skråsikker kunnskapsløshet på den andre.
Jeg aksepterer at vi ennå kan miste stemmer ved å stille miljøkrav, særlig når andre partier går hardt ut med JA-kampanjer og nei til innblanding fra overordna instanser som fylkesmann eller sentrale myndigheter. Mer dette tror jeg er svaret, Fivelstad, enn at Venstre til stadighet snakker om miljø.
Og i samme rennet undres jeg over miljøvernminister Eik Solheims lille visitt noen dager før valget der han kommer og lover brygger til folket på Skåtøy. SV ble halvvert til tross for stuntet med Solheim. Hva om han ikke hadde kommet?

Kirkebukta
Kreditt til Rødt, som greide å ta kommandoen i motstanden mot Kirkebukta.
Fivelstad snakker om at Rødt har tjent på engasjerte politikere. Sikkert riktig, når saken er riktig i tillegg. Det kryr av engasjerte politikere i Kragerø, Venstre har også noen. Er det slik at det blir for mye engasjement når det gjelder miljø, hva er nok og hva er for mye?
Videre er jeg helt enig med Fivelstad, at det skulle mye til for oss å forsvare 2007-valget, da vi helt sikkert vant mange stemmer, blant andre fra AP, for vår klare holdning i Skrubben – og Kirkebukta sakene.
Avslutningsvis: Jeg vet at Kragerø Venstre er ydmyk i forhold til valgresultatet, og vil analysere det i tiden framover. Jeg tror imidlertid ikke at partiet har argumentert over hodene på sine velgere, den tilliten gir jeg både partiet og innbyggerne i kommunen. Jeg tror rett og slett at vi – som flere av de andre småpartiene – denne gangen ble skvisa mellom de to store. Likevel er jeg trygg på at mange gode venstre-saker kommer til å få gjennomslag i kommende valgperiode, og noen av dem kommer helt sikkert til å dreie seg om miljø.

Arvid Slettebakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**