Feil lukt og feil farge

I løpet av kort tid har har vannkvaliteten i den innerste delen av Kaldvellfjorden blitt svært dårlig. Virekilen har en liten, men viktig badeplass. I sommer slo hytteeierne alarm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Avløp ved Kaldvell

Foto: Signe Idsøe Røed

Tilgang til ren natur, jord, luft og vann er en grunnleggende rettighet for alle borgere, også våre etterkommere. I løpet av kort tid har har vannkvaliteten i den innerste delen av Kaldvellfjorden blitt svært dårlig. Virekilen har en liten, men viktig badeplass. I sommer slo hytteeierne alarm. Blæretang, blåskjell og snegler er borte. Fuglelivet var rikt her innerst i Kaldvellfjorden, men i dag er man heldig om man oppdager en måke.

Gjennom Lillesand går det et stort belte av fjell som inneholder sulfid. Når man sprenger disse fjellmassene må steinmassene pakkes inn og overvåkes. Agder OPS driver flere deponi av sulfidholdig steinmasse som ble igjen etter at man bygget ny motorvei. Et av dem ligger ved Kaldvell.

Venstre er svært takknemlige for at hytteeierne ved Kaldvell engasjerer seg. Selv om de må vente på svar fra Miljøvernavdelingen i Aust Agder, har de gjort Lillesand kommune en stor tjeneste ved å være modige og stille spørsmål.

Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget og har verdi i seg selv. For å sikre det biologiske mangfoldet er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern. Ved Kaldvellfjorden kan det se ut som om vi ikke har tatt dette alvorlig nok.

I Venstre er et av våre miljøprinsipper at den som står for forurensningen, skal betale for disse. Det skal lønne seg å ta miljøhensyn. Entreprenøren må derfor sørge for opprydning og rensning. Men viktigst av alt er at lokale myndigheter, politikere og entreprenører får en stadig bedre miljøadferd. Vi kan bare bli bedre!

Lillesand Venstre
Jens Olai Justvik
Signe Idsøe Røed

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**