Valget oppsummert

Savner du en tilstrekkelig oppsummering av valget 2011? Det har Per Aage Pleym Christensen gjort noe med. Her serverer vi hans oppsummering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Når en lokalavis har så stor dekning som EUB har i Eidsvoll, og det mangler andre tradisjonelle mediekanaler som dekker kommunen, bør innbyggerne kunne forvente en god og grundig oppsummering av en så viktig begivenhet som et kommunevalg. Efter å ha sett på resultatet av årets kommunevalg i Eidsvoll, og sammenlignet med tidligere valgresultater, er det en del fakta jeg skulle ønske EUB hadde presentert for leserne. Det har nemlig skjedd mer enn at Ap er årets suverene valgvinner. Jeg har derfor tillatt meg å oppsummer noen av funnene.

Arbeiderpartiet er årets valgvinner, med en fremgang på 11,6%. Nesten en dobling av resultatet fra 2007. Resultatet på 36% er det beste siden 1995 (37,5%). Årets resultat er litt over Aps nasjonalt. Men: Aps resultater i Eidsvoll var veldig dårlige både i 2003 og 2007, sannsynligvis på grunn av intern uro. Ap i Eidsvoll beveget seg derfor opp på et mer "normalt" nivå i år. For nye velgere er det verdt å huske at Ap så sent som for 19 år siden hadde rent flertall i kommunestyret.

Høyre er i mine øyne en større vinner enn Ap. Årets valgresultat (25,6%) er det beste siden 1955! (39,3%). Allerede i 2007 fikk Eidsvoll Høyre et resultat (18,9) over den kjente Høyrebølgens beste resultater (18,8 i 1979, 18,6 i 1983). Siden bunnivået i 1991 (13,2) har Høyre beveget seg oppover hvert eneste valg. En seier for Høyre er det sikkert også at partiet igjen er størst på borgerlig side. Både i 2007 og 2003 var FrP størst.

Venstre har gjort et oppsiktsvekkende comeback. Årets tredje valgvinner klarte så vidt å komme inn i kommunestyret i 2007 (efter 3 perioder utenfor) med 1,9% og 167 stemmer. Økningen i stemmetall fra 2007 til 2011 er størst i Eidsvoll, på 82%. I prosent er fremgangen langt mer beskjeden, på 1,3 prosentpoeng. Men partiet er bare 132 stemmer bak SV, som har 2 i kommunestyret. Økningen fra bunnivået på 1,6% i 1999 er formidabel. En dobling i oppslutning i løpet av 12 år. Venstre gjorde i år sitt beste valg på 28 år.

Bygdelisten (EDB) er årets største taper i Eidsvoll. EDB har mistet 72% av oppslutningen (en nedgang fra 7,2 til 2% av velgerne. I kommunestyret har EDB mistet 2/3 av representantene. Tilbakegangen er oppsiktsvekkende, og en nærliggende forklaring er at listens mest markante stemmesankere i 2007 nå befinner seg hos Ap. En annen forklaring kan være hvordan kommunestyregruppen har opptrådt f.eks i forbindelse med omorganiseringen av kommunen.

Pensjonistpartiet har mistet nesten halve sin oppslutning fra 2007 (hadde 3,3%, sitter igjen med 1,8%), og verre; sin representant i kommunestyret. Kan hende ble det med en gjesteopptreden i Eidsvoll kommunestyre.

Senterpartiet mistet 37,7% av oppslutningen fra 2007 (ned 4,6 til 7,6%). Kanskje er årets resultat bare en midlertidig nedgang, slik 1999 var (7,2%). Men faktum er at SP i Eidsvoll alltid har vært et av kommunens sterke partier. Med unntak for et par svake valg på 1980-tallet, og slutten av 1990-tallet. Med unntak av 1999 er årets valg det dårligste for SP siden 1955. Ordfører Terje Teslo har måttet fronte en omstridt omorganisering av kommunen, samtidig som SP er et regjeringsparti. Det kan ha kostet.

SV mistet en tredjedel av oppslutningen. Ned 1,9% til 4,6%, men de klarte å holde på to mandater. Helt siden 1995 har SV ligget på rundt 10% i Eidsvoll, og partiet har i løpet av to valg mistet to tredjedeler av oppslutningen (fra toppnivået på 15,5% i 2003). SV i Eidsvoll har gjort sitt dårligste valg på 24 år!

FrP mistet en fjerdedel av oppslutningen sammenlignet med 2007 (ned 5,5 til 14,8%), men mistet bare 2 av 7 i kommunestyret. Partiet er ikke lenger størst på borgerlig side, noe som kan gjøre et samarbeid mellom sentrum, Høyre og FrP enklere. Partiet har to svært gode valg bak seg (2003/2007), og gjør det bare litt bedre enn i 1999 (12,6).

KrF har i år bare en svak nedgang (- 0,4 til 3,7%), og et resultat litt under normalnivået på ca 4%. Men partiet er omtrent halvert fra toppåret 1999 (6,9). Resultatet er godt under landsgjennomsnittet, og KrF i Eidsvoll gjorde i 2011 sitt dårligste valg siden krigen.

Rødt nådde et toppnivå i 2007 (1,1%). Årets resultat (0,7%) er likevel blant de bedre for partiet i Eidsvoll.

Som leseren vil forstå har årets kommunevalg i Eidsvoll gitt langt flere oppsiktsvekkende resultater enn at Ap er oppe på et "normalnivå". Kanskje kunne EUB fokusert litt på disse resultatene, og reflektert litt over grunnen til disse utslagene.

Mvh Per Aage Pleym Christensen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**