Venstre ønsker kyststi og attraktive boligtomter mellom Flisvika og Randvik

Risør Venstre er klar for 4 år i opposisjon og ser frem til å jobbe politisk for å få etablert en universelt utformet kyststi langs sjøen fra Flisvika til Randvik. I tillegg ønsker Venstre å utvikle og markedsføre attraktive boligtomter i hele kommunen, bl.a. mellom Flisvika og Randvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


J

 Litt av en gjeng som vil gjøre sitt ytterste for å oppfylle Venstres valgprogram

Litt av en gjeng som vil gjøre sitt ytterste for å oppfylle Venstres valgprogram
Foto: Risør Venstre

eg har stor tro på at et flertall i Risør bystyre vil gå inn for en universelt utformet kyststi langs sjøen fra Flisvika til Randvik og at bystyrets flertall også vil gå inn for å utvikle og markedsføre attraktive boligtomter i hele kommunen, bl.a. mellom Flisvika og Randvik, sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

Skal vi få til økt bosetting og økt næringsutvikling er det flere moment som må på plass og jeg tror Rsr Venstre har et sett med virkemidler og tiltak nedfelt i vårt valgprogram for 2011-15, og som vil bidra positivt i så måte.

Velgerne som la Risør Venstres valgliste i urnene ved kommunavalget kan derfor være helt trygge på at våre fire bystyrerepresentanter sammem med Venstres øvrige politisk medlemmer, aktivt vil bidra for å oppfylle vårt valgprogram i løpet av perioden avslutter Venstrelederen optimistisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**