Gro Skartveit blir nestleder i Regional- og kulturutvalget

Venstres fylkestingsgruppe har foretatt fordeling av vervene partiet skal bekle i fylkespolitikken den kommende perioden. Ryfylkes Gro Skartveit blir nestleder i Regional- og kulturutvalget. Svein Abrahamsen fra Haugesund blir medlem i Opplæringsutvalget. Gruppeleder Helge Solum Larsen tar plass i fylkesutvalget og samferdselsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Gro Skartveit og Helge Solum Larsen på stand på Finnøy

Foto: Venstre

-Venstre fikk svært god uttelling gjennom sitt valgtekninske samarbeid med pensjonistpartiet og posisjonen. Venstre er et parti med politikk på alle områder og med dyktige folkevalgte som kan fylle alle fylkets posisjoner., sier fylkesleder Iselin Nybø.

Gruppeleder Helge Solum-Larsen blir Venstres representant i fylkesutvalget og i samferdselsutvalget. Helge har gjennom mange år, som byutviklingspolitiker i Stavanger, jobbet for gode samferdselsløsninger i fylket.
-Som leder i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger og medlem i samferdelsesutvalget i fylket får Helge en unik posisjon til å fronte Venstres løsninger på dette feltet de neste fire årene. Innbyggerne i Rogaland kommer til å merke at Venstre har stor innflytelse på dette området, at det tenkes helhetlig og fremtidsrettet. Og ikke minst vil det merkes at kollektivtrafikken løftes, spesielt for Bybanens fremtid er det viktig at Venstre er sentralt plassert når beslutningene skal fattes, sier Nybø.

Gro Skartveit skal, i tillegg til å være ordfører på Finnøy, være nestleder i Regional- og kulturutvalget. -Gro blir med dette Venstres og fylkes fremste regionalpolitiker. Gro har gjennom mange år vist at hun har et engsjement for hele fylket og gjennom posisjonen i regional- og kulturutvalget vil hun jobbe for næringsutvikling og kulturtilbudet, slik at det blir attraktivt og bo og jobbe i hele fylket, forteller Iselin Nybø.

Svein Abrahamsen

Foto: Haugesund Venstre

Svein Abrahamsen fra Haugesund skal representere Venstre i opplæringsutvalget. -Svein jobber til daglig ved Høgskolen Stord Haugesund og har et brennende engasjement for skole og utdanning, sier Nybø.

De viktigste utvalgene:
Fylkesutvalget:
Medlem: Helge Solum Larsen, Stavanger
1. vara Gro Skartveit, Finnøy
2. vara Terje Larsen (PP)

Opplæringsutvalget
Medlem: Svein Abrahamsen, Haugesund
1. vara Kjartan A. Lunde, Stavanger
2. vara Tove Frantzen, Sandnes
3. vara Vegard Floa, Sauda

Regional- og kulturutvalget
Medlem (NL): Gro Skartveit, Finnøy
1. vara Brit L. Kvassheim, Eigersund
2. vara Vegard Floa, Sauda
3. vara Asbjørn Eik-Nes, Karmøy

Samferdselsutvalget
Medlem Helge Solum Larsen, Stavanger
1. vara Gro Skartveit, Finnøy
2. vara Kjartan A. Lunde, Stavanger
3. vara Tove Frantzen, Sandnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**