Venstrekvinnesamling

Vi ønsker engasjerte lokallagsmedlemmer, nyvalgte og gjenvalgte kommunestyremedlemmer, damer i fylkestingsgruppa og fylkesstyret + alle andre Venstredamer velkommen til samling torsdag 17.november 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tema for samlingen er “Utfordringer i Nord-Trøndelag” og vi har vært så heldige og fått fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol og politisk redaktør i Trønderavisa John Arne Moen som innledere.
Dette er ment som en kveld til inspirasjon, diskusjon og nettverksbygging, håper mange av dere møter opp!
(PS: det er ingen fare for å ende opp med noen verv )
Samlinga blir i kantina i Trønderavisas flotte lokaler på Steinkjer, vi starter kl 19.00. Det blir enkel servering, påmelding må vi ha innen 10.november.

Hilsen initiativtakerne
Olaug Fjellmo Fjørtoft, Anne Cecilie Holm og
Annikken Kjær Haraldsen

Påmelding til mobil 976 85 751 eller
e-post [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**