Historisk kommunestyre for Hurdal Venstre

Kommunestyret for perioden 2011 til 2015 ble satt med en stor Venstregruppe med ordfører og fem representanter. Kommunestyret i Hurdal består av totalt 17 representanter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sju Venstre politikere i kommunestyre 2011 - 2015 , fra venstre Morten Skåningsrud, Olaf Knai, Runar Bålsrud, Lise Lotte Solberg, Rune Nordgård og Ståle Buraas.

Sju Venstre politikere i kommunestyre 2011 – 2015 , fra venstre Morten Skåningsrud, Olaf Knai, Runar Bålsrud, Lise Lotte Solberg, Rune Nordgård og Ståle Buraas.
Foto: Thor Kristen Lange

Kommunestyret for perioden 2011 til 2015 i Hurdal kommune ble satt den 12. oktober. Aldri tidligere har kommunestyret i Hurdal vært så godt representert med Venstre politikere. Runar Bålsrud (V) ble valgt som ny ordfører for kommunen og vara ordfører ble John Rognstadtangen (Ap).

I Formannskapet skal Runar Bålsrud og Lise Lotte Solberg sitte for Venstre. John Rognstadtangen sitter for Ap og videre skal Anita Markam(Frp) og Thomas Sørlien (H) møte.
I Plan og Næringsutvalget skal Krf ved Kjetil Rydland være leder og resterende medlemmer er Unni Garsjømoen (Ap), Arthur Knudtzen (Frp), Iver Solsrud (Sp) og Inger Bjerke (V).
Levekårsutvalget skal ledes av Ståle Buraas (V), Gunne Morgan Knai (Ap) som nestleder, Unni Fredrikstad (Frp), Inger Brennsæter (Krf) og Lisbeth Solsrud Bjørnstad (Sp).

Ordfører Runar Bålsrud i ny 4 års periode

Foto: Thor Kristen Lange

I Kommunestyret møter for Hurdal Venstre; Olaf Knai, Ståle Buraas, Lise Lotte Solberg, Rune Nordgård og Morten Skåningsrud. Runar Bålsrud skal være ordfører i en ny fire års periode. Olaf Knai blir gruppeleder for den store og historiske Venstre gruppa.

Hurdal Venstre har i tillegg til disse seks personene fått Trine Engdal inn som en helt ny 1.vara til kommunestyret.

Både Trine Engdal, Thor Kristen Lange, Kersti Kelder og Annelene Jeppedal er kommet med som vararepresentanter til forskjellige utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**