SV og AP har ansvaret for det dårlige kollektivtilbudet i Fredrikstad

Statistikk fra SSB viser at antall kollektivbrukere i Fredrikstad og Østfold har gått ned i 2009 og 2010. Det såkalte miljøpartiet SV har sammen med AP m.fl. styrt utviklingen av kollektivtrafikken fra fylkestinget de siste åtte årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

Disse tallene viser at SV har liten troverdighet når de snakker om miljøsatsing i Fredrikstad og Østfold.

Det er trist at antallet kollektivbrukere går ned i Fredrikstad, mens det øker nesten overalt ellers i landet:
– Dette viser at SV og AP ikke skjønner hvor viktig det er å tilby befolkningen et godt kollektivtilbud, og at at de verken har vilje eller evne til å satse på kollektivløsninger, sier leder for Fredrikstad Venstre, Per E. Braseth-Ellingsen..
– Det er ikke overraskende at SV drukner i APs manglende miljøbevissthet på fylkesnivå, og jeg frykter det samme vil skje med både SV og Bymiljølista i Fredrikstad de kommende fire årene. Da er det takk og farvel til miljøpolitikken, akkurat som i regjeringen, og på fylkestinget.
-I siste runde med utdeling av belønningsmidler fra samferdselsdepartementet til fylker som satser på kollektivtrafikk, fikk f.eks. Telemark 25 millioner, mens Østfold kun fikk 6 millioner. Dette sier egentlig det meste om den manglende viljen til å satse på kollektivtrafikk i Østfold.

Både Fredrikstad og Østfold Venstre vil de kommende fire årene være vaktbikkja i opposisjon som passer på at kollektivtilbudet blir tatt på alvor:
-Vi vil enkelt og greit bruke mer penger på å opprette flere 15-minuttsruter, sette krav til nyere og bedre busser, bedre ruteinformasjonen, og bygge flere busstopp og holdeplasser.
-Østfold og Fredrikstad har en av Norges høyeste andel av korte bilreiser, lavest andel bussreisende, og store trafikkproblemer. Da burde det være åpenbart at man må satse på kollektivtrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**