Mener Ørlandet bør være førstevalget

Lokallagsleder Rolf Austgard mener at Ørland egner seg best som hovedbase for kampfly, men nordområdene trenger i tillegg faste lokasjoner på Andøya, Bodø og Bardufoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ørlandet – hovedbase for kampfly

Av: Rolf Austgard, leder Målselv Venstre

Landsstyret til Venstre uttalte i juni at Ørland hovedflystasjon bør være førstevalget som hovedbase for kampfly. Ørland er totalt sett best egnet og et godt valg i forhold til eksisterende NATO-tilstedeværelse. En énbaseløsning vil gi betydelige innsparinger i forhold til en tobaseløsning. Ørlandet står også sterkt som kampflybase, med sin nærhet og evne til avskrekking og sikring av statsapparatet, regjering og kongehus mot terror og væpnet angrep.

Ressursområder, nye maritime transportruter, ruter for strategiske missilsystemer og langtrekkende flystyrker samt adgang til havet i nordområdene krever en nasjonal overvåkning og suverenitetshevdelse ved hjelp av kampfly. Kampfly trenger derfor faste lokasjoner (Forward Operating Location, FOL) med nærhet til nordområdene for tilstedeværelse og opprettholdelse av luftmakt i prioriterte områder over tid. En FOL vil også være base for hurtigreaksjoner (Quick Reaction Alert, QRA), hvor kampfly i løpet av kort tid kan være i luften.

Faste lokasjoner (FOL) må kunne omkonfigurere, bevæpne, fylle drivstoff, huse/garasjere, gi vakt og sikring og all nødvendig informasjon for pågående og fremtidig operasjoner for kampflyene. Etablerte militære flystasjoner er mest kostnadseffektive som fremskutte lokasjoner for kampfly. Andøya og Bardufoss peker seg ut for slike oppgaver sammen med Bodø, hvis den skal bestå som en militær flystasjon.

En naturlig innfasing av nye kampfly vil være at alle F-16 overføres til Bodø og operer derfra, inntil Ørlandet er operativ med de nye kampflyene. F-16 utfases på den måten fra Bodø, mens Ørlandet gradvis blir operativ med F-35.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**