Venstres representanter i Horten 2011-2015

Mandag 17. oktober ble det nye kommunestyret i Horten konstituert. Alle styrer og utvalg ble også valgt, og Venstre er bredt representert. Se oversikten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre er representert med følgende personer:

eddy robertsen3

Eddy Robertsen

Kommunestyrerepresentant og gruppeleder, Formannskapsmedlem og Leder for Hovedutvalg for kultur oppvekst og familie (herunder skole). Vara til Administrasjonsutvalget

Nora Pernille D. Bruun-Lie

Pernille Bruun-Lie

Kommunestyrerepresentant, Formannskapsmedlem, Medlem i Hovedutvalg for Bygg, regulering og næring og Medlem i Administrasjonsutvalget

Torild Brække

Torild Brække

Kommunestyrerepresentant, Formannskapsmedlem, Leder i Hovedutvalg for Helse og omsorg

atle mosebekk arntsen 3


Atle M. Arntsen

1. vara til kommunestyret, Medlem i Hovedutvalg for Bygg, regulering og næring. Vara til styret i Boligstiftelsen og Havnestyret.

Katrin Skjelbred

Katrin Skjelbred

2. vara til kommunestyret, Vara til Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg

Svein-ERik figved


Svein Erik Figved

3. vara til kommunestyret og Nestleder i Hovedutvalg for Klima, miljø og kommunalteknikk

thomas1


Thomas Bruun

4. vara til kommunestyret og Medlem i Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg

Per Bruun-Lie2

Per Bruun-Lie

5. vara til kommunestyret

Magne Berger


Magne Berger

Vara til Hovedutvalg for Klima, miljø og kommunalteknikk og Kontrollutvalget

Johanna

Johanna Ronneng Winter

Vara til Hovedutvalg til Kultur, oppvekst og familie

Carl-Otto Kielland Horten


Carl Otto Kielland

Medlem Havnestyret
Vara til Hovedutvalg for Bygg, regulering og næring

William Leonhardsen


William Leonardsen

Vara til Oslofjorden friluftsråd og Klagenemda

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**