Venstre i Jølster er på plass!

Konstitueringa av kommunestyret i Jølster er ferdig, og Venstre sine representantar er plassert i kvar sin komite.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Judith Kapstad får plass i Formannskapet, medan Atle Hamar skal vere ein del av Utval for plan og utvikling. Aina Gamborg tar plass som ein del av Utval for oppvekst, kultur og helse. Vigdis Tonning skal sitte i Kontrollkomiteen og tar plass der som nestleiar.

Jølster Venstre vil med dette gratulere Oddmund Klakegg frå Senterpartiet og Ragnhild Sæle frå Arbeiderpartiet med verva som ordførar og varaordførar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**