Venstre 5,4% i Valle, Sissel Åkre i formannskapet

Venstre gjorde eit godt val i Valle og er tilbake i kommunestyret etter pause frå 1975. Sissel Åkre blei valt som kommunestyremedlem og formannskapsmedlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Varalista til Venstre er: 1. Ann Christin Jacob 2. Kristin Brokke 3. Steinar Homme og 4. Øyvind Jacob.

Ann Christin Jacob er valt som nestleiar i klageutvalet og som varamedlem til overformynderiet. Steinar Homme er valt inn i takstutvalet for eigedomsskatt og Kristin Brokke er varamedlem til plan- og miljøutvalet.

Sissel Åkre

Foto: Jan Kløvstad

Sissel Åkre er også varamedlem til soknerådet og varautsending til fylkesmøtet i KS – kommunane sin intresseorganisasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**