Konstituerende bystyremøte

27.10 er det konstituerende bystyremøte i Ålesund, Venstres bystyregruppe har inngått teknisk samarbeid som sikrer representasjon i bygge- og delesaksutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres framgang på 2.2% sikrer fast Venstrerepresentasjon i Formannskapet og det faste utvalget for plansaker. Med et teknisk samarbeid med Tverrpolitisk liste for Ålesund, sikrer vi også fast representasjon i bygge- og delesaksutvalget. I tillegg fremmer Venstre forslag om representanter i følgende bystyrekomiteer:

Komite for kultur og oppvekst:

Kirsti Dale

Foto: Fotograf Hagen

Kirsti Dale(fast)
1. Vara Solveig Fagermo
2. Vara Linda Haram

Komite for byutvikling og miljø:

Kåre Morten Kolvik

Foto: Steffen Falkevik

Kåre Morten Kolvik(fast)
1. Vara Espen C. Ellefsen
2. Vara Astrid Thea Ulvestad

Helse og velferdskomiteen:

Steffen Falkevik2(PR-foto)

Foto: Falkevik foto

Steffen Falkevik(fast)
1. Vara Tove Elise Thue Dale
2. Vara Helge Schrøder

Alvhild A. Bjørge

Foto: Steffen Falkevik

Alvhild Aspelund Bjørge(fast)
1. Vara: Anette Wattø(TVP)
2. Vara Amund Halsebakke

Formannskapet:
Kirsti Dale(fast)
1. Vara Anders Alm-Ingebrigtsen(TVP)
2. Vara Steffen Falkevik
3. Vara Alvhild A. Bjørge

Bygge- og delesaksutvalget:
Kirsti Dale(fast)
1. Vara Anikken Thoresen Karlsen(TVP)
2. Vara Steffen Falkevik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**