God stemning i fylkeslaget etter valget

Møre og Romsdal Venstre arrangerte 22.-23. oktober 2011 representantskapsmøte og lokalpolitisk nettverkssamling i Molde, med 40 deltakere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Under representantskapsmøtet kunne fylkestingsrepresentant Iver Nordseth presentere hyggelig statistikk fra valgresultatet — nå har Venstre mange rykende ferske kommunepolitikere som må brette opp ermene og ta fatt på den politiske hverdagen. Mange av dem var møtt opp for litt skolering i hvordan man skal markere seg som kommunestyremedlem. Men først sto politisk debatt på dagsorden.

Vår nye fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde og Pål Grødal, leder for Ulstein Venstre, innledet til politiske debatter, der skole-, helse- og næringspolitikk fikk mest oppmerksomhet.

Det ble lagt fram 7 forslag til resolusjoner. Av disse ble 2 oversendt fylkesstyret for videre behandling mens 5 ble vedtatt, et høyt antatt vedtatte resolusjoner for ett enkelt representantskapsmøte. Tema for de vedtatte resolusjonene strakte seg fra helse og omsorg (2, om planlagt reduksjon i spesialisert rehabilitering og om nedleggelse av barne- og ungdomspsykiatriske sengeposter) til skipsfart (2, om redningsselskapet og skipstunnelen) og skjæringspunktet mellom kultur og næring (1, om opprettelse av faste stillinger som klassiske musikere).

Etter at representantskapsmøtet var avsluttet, gikk møtet over til den lokalpolitiske nettverkssamlingen, som denne gang hadde fokus på skolering av nye kommunestyrerepresentanter. Tema for denne skoleringen var bl.a. lagsbygging, taleteknikk og strategi for å få egne saker på kommunestyrets sakskart. Den første store saken alle de nyvalgte politikerne får å bryne seg på, er kommunens budsjett og økonomiprogram. Også til dette arbeidet fikk møtedeltakerne med seg nyttige råd og tips.

Helge Hamre Molde 2011

Foto: Heidi Høgset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**