Uakseptabelt med nedbygging av tilbudet ved Knausensenteret!

I Helse Midt-Norges strategiske plan for de kommende åra forutsettes det at psykisk helsevern skal styrkes. Denne modellen har Knausensenteret som et viktig element. Møre og Romsdal har i representantskapsmøtet 22.10.11 enstemmig gitt følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uakseptabelt med nedbygging av tilbudet ved Knausensenteret!

I Helse Midt-Norges strategiske plan for de kommende åra forutsettes det at psykisk helsevern skal styrkes. Denne modellen har Knausensenteret som et viktig element.

Nå foreslås det at sengeposten med fire senger til barn og ungdom som trenger akutt innleggelse, leggs ned. Venstre krever et fullverdig akuttilbud til barn og unge. Å bygge ned tilbudet til de svakeste av de svake, nemlig barn og unge med psykiske lidelser, er uakseptabelt.

Når unge må legges inn på døgnbasis så er det viktig at de er nær den helsetjenesten som skal følgje dem opp i nærmiljøet.

Venstre krever at Stortingets vedtak om at innsatsen i psykisk helsevern trappes opp, følges opp av styret til Helse Møre og Romsdal. Særlig må gruppa barn og unge prioriteres.

Møre og Romsdal Venstre
Representantskapsmøtet
22.oktober 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**