Klokkespillet tilbake i Tønsberg

Klokkespillet på gamle Sem Sparebank sluttet å fungere for noen år siden. På utvalgsmøte for kultur og frivillighet 25. oktober kom saken opp om reparasjonskostnader og eventuell ny lokasjon for klokkespillet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I saken legges det opp til at klokkespillet skal flyttes på toppen av et evnt nytt rådhus, grunnet forvrengning av lyd i noen av gatene. Domkirken nevnes også som et alternativ.

Tønsberg Venstre mener det er viktig at plasseringen av klokkespillet ikke bare skjer på bakgrunn av hvor det muligens fysisk passer, men at det også gjøres en vurdering i forhold til hvor det passer arketektonisk og musikalsk. Da er det gitt at det også taes hensyn til beboere i byen.

Det kan hende eksisterende lokasjon for klokkespillet totalt sett vil være det beste, og Venstre ønsket ikke å eliminere denne muligheten ved å vedta at den skulle flyttes. Det kan og hende det finnes andre gode lokasjoner.

Tønsberg Venstre, ved Suzy Haugan foreslo derfor på utvalgsmøtet at: "Etter reparasjonen vurderes flere alternative plasseringer, også eksisterende. Arketektoniske og musikalske hensyn skal taes i denne vurdering."
Forslaget ble vedtatt.

I Tønsberg kommune finner vi landets eneste klokkestøperi. Da er det ekstra positivt at vi får reparert klokkespillet, og igjen vil få høre melodier fra den.
Reparasjonsskaden blir dekket av midler fra Jac. O. Lyngaas og Hustrus Legat om tilskudd.

TB om klokkespillet: Klokkespill på nytt rådhus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**