Valg 2011: fra 0 til 2! Vi kom inn!

Farsund Venstre takker ALLE som ga sin stemme til Venstre i årets kommunevalg. Vi skal ta vare på tilliten og jobbe for god Venstrepolitikk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I årets valg ga velgerne oss nok stemmer til 2 representanter i kommunestyret. Farsund Venstre blir representert med
1: Ann Karin Fuglestad.
2: Beate M. Johnsen.
1.vara: Hilde L. Larsen
2.vara:Irene Østtorp
3.vara: Oskar Tveit
4.vara: Heidi Martinussen
5.vara: Liv Torunn Stave

I forhandlinger inngikk vi et valgteknisk samarbeid med Høyre og Krf. Forhandlingene ga følgende resultat for Farsund Venstre:
Utvalg for Helse og omsorg: 1 repr.: Hilde L. Larsen og 3.vara: Liv Torunn Stave
Utvalg for Oppvekst: Nestleder: Ann Karin Fuglestad og 3.vara: Irene Østtorp
Utvalg for teknisk: 1.vara: Helge S. Thorbjørnsen og 4.vara: Oskar Tveit
Utvalg for landbruk: 1 repr.: Heidi Martinussen og 3.vara: Randi Bjørnestad
1 repr. i Valgnemd: Heidi Martinussen
Listerrådet: 1 personlig vara for fast medlem: Beate M. Johnsen
Representant til KS: personlig vara for ordfører: Ann Karin Fuglestad
Kontrollutvalget: 1 representant: Anne Bente Aunevik Kjærre
Formannskap: 1 repr.: Beate M. Johnsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**