Til innhold
Farsund Venstres toppkandidater foran rådhuset.
Ordførerkandidat Anita Vestøl, 2.kandidat Stine T.Baardseth og 3.kandidat Eirik Baardseth. (Foto: Cecilie Christine Hunt), Cecilie Christine Hunt

Sammen tar vi Farsund framover !

Farsund Venstre

Venstre er det grønne og liberale partiet i Farsund. Vi vil jobbe for en raus og fremtidsrettet kommune. FN´s klimarapport fra 2021 krever at man også på lokalt nivå gjør konkrete endringer for et mer miljøvennlig samfunn. Det tar vi på alvor. Farsund skal være et trygt og godt sted for alle, uansett alder, kulturell tilhørighet og livssituasjon. Vi vil ha et åpent lokaldemokrati og la innbyggerne ta mye større del i utviklinga av kommunen. Vi skal jobbe for et mangfoldig og variert næringsliv som tiltrekker seg arbeidskraft med høy kompetanse.

Farsund Venstre ønsker å påvirke sakene DU er opptatt av! Vi trenger din støtte. Du kan melde deg inn i Farsund Venstre via menyknappen “bli medlem” nederst på siden eller ta kontakt med oss direkte. Du er også velkommen på våre gruppemøter. Helt uforpliktende! Møt gjerne opp og bli med. Møter annonseres på denne siden og på vår Facebook side. Velkommen!

Venstre tar Farsund fremover!

 • Ta vare på naturen

  Klima- og miljøhensyn skal ligge til grunn for alle politiske beslutninger. Valgene politikere tar i dag skal ikke ha negative konsekvenser for framtidige generasjoner. Vi har et ansvar for framtiden. Respekt for naturens egenverdi og bærekraft er en viktig del av ansvaret.
  Venstre vil verne om naturen i kommunen. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og klimagassutslipp.

  Vi vil også restaurere og erstatte natur som blir borte. Vi vil lage flere parker og grøntareal for folk å nyte.

  Venstre vil gi kommunen lov til å verne natur lokalt og beskytte friområdene fra utbygging.

  Vi vil ha en balansert utvikling som ikke ødelegger naturen, men gir folk frihet til å bruke den.

 • Grønne og levende lokalsamfunn

  Venstre ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn. Makt og innflytelse skal komme nedenfra. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder, og med størst mulig grad av åpenhet og medvirkning. Samtidig gjør natur- og klimakrisen det nødvendig med strenge og forpliktende nasjonale og internasjonale avtaler om sterkere vern av natur og kraftigere kutt i klimautslipp. Det må være førende for alle – også for Farsund kommune – i årene framover. Framtidens gode lokalsamfunn vil alltid være grønne.

 • En skole for fremtiden

  Utdanning er nøkkelen for fremtiden. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Venstre vil gi mer tilpasset opplæring, slik at hver elev får oppfølging og mestring. Vi vil også styrke støttepersonellet i skolen, som kan hjelpe elever med ulike utfordringer. Kompetanse skal lønne seg og at lærerne sikres en god lønnsutvikling.

 • Et inkluderende, grønt og innovativt næringsliv

  Farsund skal være en kommune hvor folk som vil skape noe velger å bosette seg. Vi ønsker at kommunen skal oppleves som en god støttespiller og tilrettelegger enten man har planer om store eller små prosjekter. Fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi kommuner som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral, og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

Våre folk