Til innhold
Stupetårnet, saunaen og båthusene ved Badehuset i Farsund, Anita Vestøl

Et liberalt og grønt Farsund

Farsund Venstre

Venstre er det grønne og liberale partiet i Farsund. Vi vil jobbe for en raus og fremtidsrettet kommune. FN´s klimarapport fra 2021 krever at man også på lokalt nivå gjør konkrete endringer for et mer miljøvennlig samfunn. Det tar vi på alvor. Farsund skal være et trygt og godt sted for alle, uansett alder, kulturell tilhørighet og livssituasjon. Vi vil ha et åpent lokaldemokrati og la innbyggerne ta mye større del i utviklinga av kommunen. Vi skal jobbe for et mangfoldig og variert næringsliv som tiltrekker seg arbeidskraft med høy kompetanse.

Farsund Venstre ønsker å påvirke sakene DU er opptatt av! Vi trenger din støtte. Du kan melde deg inn i Farsund Venstre via menyknappen “bli medlem” nederst på siden eller ta kontakt med oss direkte. Du er også velkommen på våre gruppemøter. Helt uforpliktende! Møt gjerne opp og bli med. Møter annonseres på denne siden og på vår Facebook side. Velkommen!

Med Farsund inn i framtida

 • Ta vare på naturen

  Klima- og miljøhensyn skal ligge til grunn for alle politiske beslutninger. Valgene politikere tar i dag skal ikke ha negative konsekvenser for framtidige generasjoner. Vi har et ansvar for framtiden. Respekt for naturens egenverdi og bærekraft er en viktig del av ansvaret.

 • Demokrati og velferd

  Et velfungerende demokrati handler om å ha et samfunn med dialog, debatt og tillit. Vi vil jobbe for en kommune som er best i landet på innbygger- og
  brukermedvirkning. Og vi skal styrke folkehelsearbeidet.

 • En skole for fremtiden

  Skole og utdanning er et av Farsund Venstres viktigste satsingsområder for å skape et samfunn der alle har mulighet til å bli det de vil, uavhengig av sosial bakgrunn. Den beste måten å forhindre utenforskap er gjennom en god skole.

 • Flere nye arbeidsplasser

  Farsund skal være en kommune hvor folk som vil skape noe velger å bosette seg. Vi ønsker at kommunen skal oppleves som en god støttespiller og tilrettelegger enten man har planer om store eller små prosjekter.

Nytt fra Farsund Venstre

Flere nyheter

Våre folk

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet