Budsjett for Fredrikstad kommune 2012

Rådmannens forslag til budsjett ble lagt fram denne uken, og markerer starten på årets viktigste politiske øvelse i Fredrikstad Venstre: utforming av Venstres alternative budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Næring Fredrikstad

Alle budsjettdokumentene finner du på Fredrikstad kommunes hjemmesider: http://www.fredrikstad.kommune.no/no/Nyheter/Budsjett-og-Handlingsplan/

Medlemmene oppfordres til å se på budsjettforslaget og komme med innspill på hva Fredrikstad Venstre bør prioritere i sitt budsjett. Programmet vårt finner du her på hjemmesidene våre.

Spesielt interesserte er velkomne til infomøte om budsjettet i regi av rådmannen førstkommende mandag klokken 1800 i formannskapssalen på rådhuset.

Alle medlemmer oppfordres til å møte på åpent gruppemøte mandag 7. november på rådhuset hvor budsjettet vil diskuteres. Egen innkalling blir sendt ut senere.

PS. Det er fremdeles mulig å melde seg på Venstre-skolen trinn 1 og trinn 2. Mer informasjon finner du her.

Fredrikstad, den 28. oktober

Med vennlig hilsen
Fredrikstad Venstre

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Leder
Tlf: 907 30 262
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**