Antonsen inspirerte Stavanger

Stavangers nyvalgte bystyre fikk sin første inspirasjon fra Grimstadordfører Hans Antonsen (V) under folkevalgtopplærling på Hall Toll i Stavanger, fredag. Antonsen ba bystyremedlemmene være tro mot idealene sine. – Bruk litt tid på å kjenne etter hva dere virkelig vil utrette, sa Antonsen, og vær tro mot de idealene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Hans Antonsen

Foto: –

Antonsen som også er sentralstyremedlem i Venstre, påpekte at alle bystyrerepresentanter har kompetanse. -Den er gitt dere av velgerne, men dere må huske at dere har oppgaver som folkevalgte ledere. -Det er ikke mye vits i å føre krig mot egen administrasjon, sa Antonsen. -Administrasjonen vil utføre det dere som ansvarlige besluttere ønsker, men da må dere gi klare styringssignaler.
Antonsen framhevet også viktigheten av å ta arbeidsgiverrollen på alvor.

-Det er viktig å være leder her å nå, det er viktig å være ombud, det er viktig å være arbeidsgiver. Alt dette er våre oppgaver som folkevalgte. Men vi må aldri glemme at vi skal brenne for noe. Vi skal ønske å forandre, skape noe bedre. Det jeg brenner for er klimasaken, jeg mener vi har mer enn nok kunnskap til å vite at vi må gjøre noe, fortalte Antonsen.
-Jeg tror man som folkevalgt skal ha perspektiver som er så lange at man av og til risikerer å bli sosialt upopulær. Det er en pris det er verdt å betale, for å ville noe, slo Antonsen fast.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**